Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.öncelikle teşekkürler benim merak ettigim devlet memuru olan birisinin site yöneticisi olmasında kanunen bir sakınca varmıdır . yardımcı olursanız sevinirim
Sayın Yıldırım Kat Mülkiyeti Knaunu bu yönde bir sınırlama getirmemektedir. Devlet memurunun yönetici seçilmesinde hukuki bir engel yoktur.
27.03.2015 - taner yıldırım
İyi günler Ben 4 blok tan oluşan 40 dairelik bir sitenin 8 yıldır yöneticisiyim. Sitemiz 25 yıllık bir site sitemizde asönsör yok zamanında asönsör boşlukları konmuş ama yaptırılmamış bu şekilde yönetim planı yaılmış. Şimdide 4 ve 5 katlar asnsör istiyor 1 ve 2 katlar biz para ödemeyiz diyorlar. Asansör yaptırmak için 5/4 çoğunluk mu gerkiyor bunu öğrenmek istiyorum.Teşekürler Kolay gelsin
Sayın Çetin T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2008/4122 K. 2008/5028 T. 28.4.2008 • ANATAŞINMAZIN KORUNMASI ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu ) • MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu ) • KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu ) 634/m.19 ÖZET : Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mimari projede var olan asansör teşkilatının yapılmamış olması da gözetilerek bu eksikliğin giderilmesini isteme hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu eksikliğin giderilmesi için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek yoktur. DAVA : Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü: KARAR : Davacılar vekili dava dilekçesinde, kat mülkiyetli anataşınmazın onaylı mimari projesinde asansör yeri ve boşluğu ile birlikte asansör mevcut olmasına karşın bu güne kadar asansör yapılmadığını ileri sürerek, asansör yapımıyla ilgili olarak asansör yapımına gerek olmadığına ilişkin 15.05.2004 ve 09.10.2004 tarihlerinde alınan kat malikleri kurulu kararlarının iptalini, anlaşmazlık konusu olan asansör teşkilatının masraflarına tüm kat maliklerinin, arsa payları oranında katılmaları koşuluyla yaptırılmasını istemiş, mahkemece davanın reddi yolunda hüküm kurulmuştur. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrasına göre kat malikleri anataşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur. Yasanın bu buyurucu hükmü dikkate alınarak onaylı mimari projede mevcut olan asansör teşkilatının bu güne kadar yapılmadığı da gözetilerek bu imalat eksikliğinin giderilmesini istemek hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu noksanlığın tamamlanması için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek bulunmadığı gibi, asansörün yapılmaması yönündeki kat malikleri kurulu kararının da hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir. O halde, mahkemece toplanan delillere, onaylı mimari projedeki duruma göre asansör teşkilatının yapılmasına, masrafının tüm kat maliklerince karşılanmasına karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi ve davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. Yukarıdaki karardan da anlaşılacağı üzere Bina mimari projenizde asansör yer almakta ise yapımını kat malikleri kurulu kararı alınmasızın tek bir kat maliki dahi talep edebilir.Ve bu durumda asansör yapımı giderlerine katılmanız zorunludur. Şayet mimari porojede asansör yoksa kat malikleri kurulu kararı ile ile asansör yapılır. Bu durumda da Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42 ve 43. maddelerine göre yorum yapabiliriz. Asansör, anagayrimenkule yapılacak faydalı bir yenilik ve ilave olmakla birlikte çok masraflı ve lüks olma niteliği de taşımaktadır. Bu bakımdan 42. maddeye göre ,ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin "sayı" ve "arsa payı" çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir. Bununla birlikte 43. maddede çok masraflı ve lüks olan ilaveler için özel bir madde öngörülmüştür. Buna göre ise, Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.
25.03.2015 - İSMAİL ÇETİN
Merhaba ben asansörcüyüm bir sitenin asansör bakımlarını ve arızalarını yapıyoruz her ay faturasını gönderiyorum ama yönetim 8 aydır ödeme yapmıyor ne yapabilirim
Sayın Ayyıldız Site yönetimine karşı icra takibi başlatmalısınız.
22.03.2015 - kenan ayyıldız
kat malikleri genel kurulunda borçluların isim isim ve borç miktarlarıyla açıklanması hukuki bir sorun oluşturur mu?
Sayın Yeşil Kat maliklri kurulunuz bu yönde bir karar almış ise, bina gelir ve giderlerinin hesabının açıklanması aşamasında bu bilginin verilmesinde hukuki bir sakınca olmayacaktır.
21.03.2015 - ahmet yeşil
50 haneli bir sitede oturuyoruz,yasak denildiği için köpeğimizi göndermek zorunda kaldık.Bizden sonra sitede Köpek bakılmaya başlandı.Komşunun oğlu rahatsız olduğunu için köpek bakmasına site yönetimi izin vermiş.Yönetimin böyle bir izni verme hakkı var mıdır?Varsa yazılı ve tüm site oturaklarından onay gerekir mi?Bizde köpek aldık ,ihtarname gönderildi,şuanda iki komşuda daha Köpek var.Ne yapmalıyız?
Sayın Gülkaya Kat Mülkiyeti Kanununa göre düzenlenen yönetim planı, bütün kat maliklerini, onların külli ve cüzi haleflerini de bağlayıcıdır. Yönetim planında bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde HAYVAN beslenmesi yasaklanmışsa, kat malikleri kurulunun izin verdiğine dair belge ibraz etmeyenin etrafına rahatsızlık vermemiş olsa bile, bağımsız bölümde köpek beslenmesi mümkün değildir. Bu nedenle bina yönetim planınızı tapudan temin ederek incelemelisiniz. Yöneticinin tek başna bu konuda karar vermesi mümkün değildir.
21.03.2015 - sibel Gülkaya
yine bir sorum daha olacak. sitemiz merkezi kömür sistemi ile ısınmaktadır. doğal gaza geçmek için ferdi sistemde %100 çoğunlukmu gerekli ferdi sisteme geçmenin enson kanun maddesi nedir.teşekkürler
Ssayın Katırcı KMK 42.madde gereğii "Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. " inşaat alanınızı Belediyeden sormalı ve ona göre karar almalısınız.
20.03.2015 - ali katırcı
Binamızın yönetimini bir şirkete verdik.ama sorunlarımız güngeçtikçe çoğaldı.seçilen yönetici ve yardımcılarını ben bu kişilerle çalışmam yeniden seçim yapındedi değişik kişileri seçtik bu seferde bina karar defterini vermedi.hesaplar ibra edilmedi.yönetim kararı olmadan bina aidatlarını yükseltiyordu.doğalgaz (ısınma)faturaları zamanında ödenmiyor.bu durumdan nasıl kurtuluruz.teşekkürler.
Sayın Kayar Kat malikleri kurulu toplantısı ile yeni bir karar alarak yeni yönetici seçimi yapabilirsiniz.
19.03.2015 - ömer kayar
Ust komsum hergun balkonda yun cirpiyor.. Yonetici yapmayin yasak diyor dinlemiyor yapiyor.. Biktim artik ne yapmam lazim..
Sayın Yılmaz, KMK 18.madde gereği, "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri veortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur." Belediyeye şikayette bulunabilir , Sulh Hukuk mahkemesinde dava açabilirsiniz.
18.03.2015 - serap yilmaz
Apartman toplantısı yaptık çoğunluk sağlandı yeni yönetici ve Denetçi seçtik 2015 bütçeside kabul edildi ancak karar defterini bir kişi imzalamıyor ne yapmalıyız
Sayın Akın Kararları kişiye iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmeniz yeterli olacaktır.Yönetici ve denetçiyi kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçmiş olmanız halinde sorun yaşanmayacaktır.
18.03.2015 - Arzu akın
Tabuda arsa geciyo onu kat mulkiyeti cikarcam kap para ne evraklar gidet
Sayın Günaydın Belediye ve Tapu Müdürlüğünden bilgi almalısınız.
18.03.2015 - ramazan gunaydon