Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.iyi günler ben İstanbul da toplu konut yönetimi olan bir sitede oturmaktayım. benim bir dönem işlerimin bozulmasından dolayı ödeyemediğim 1200 tl lık bir borcum var bu borc yaklaşık 15 ayda 4500 tl nin üzerine çıktı. ben şuanda borcumu ödemek istediğimi ama uygulanan faizin kanuni faizlerden çok fazla olduğunu söyledim. onlarda bu faizin yasal olduğunu ve bunu ödemek zorunda olduğumu söylemekteler. bu konu hakkında bana ne yapmam gerektiği söyleyebilirmisiniz teşekkürler
Sayın Demirhan KMK 20.madde gereği, "Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür." hesaplama yapılmalıdır.
15.09.2014 - ozkan demirhan
merhabalar ben 80 haneli sitenin yöneticisiyim. yönetici yardımcısı arkadaşım işlerinin yoğunluğunu belirterek istifa etti. bu durumda ben görevime devammı ederim yoksa olağanüstü genel kurul için malikleri toplantıyamı çağırmalıyım. ayrıca ben kat maliki değil malikin eşiyim , açıkçası tekrar toplantılarla uğaşmak istemediğim için ne yapacağımı bilemedim. lütfen hukiki olarak ne yapmam gerektiğini bildirirseniz sevinirim. iyi çalışmalar
Ssayın Begel, KMK 34.madde gereği, "..Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir." yönetici ve yardımcısı kat maliklerine karşı birlikte sorumludur.İçlerinden birinin istifası halinde olağanüstü toplantı düzenlenmelidir.
15.09.2014 - dursun begel
merhaba sorum şu 1 dekar arazi içinde 3 katlı binamız var. birde arsadan 300 m'2 yer. bize olan daireyi 3 katı satmak istiyorum.1 kattaki kişi ile anlasamadığımız için 2 kat dairede boş ben bu yeri nasıl kople sattıra bilirim. şöylede bir husus var 1 2 daireler aynı kişinin ve mirascıları var. babaları öldüğü için 5 kişi nasıl yapabilirim
Sayın Koç Sitemizde Kat Mülkiyeti Hukuku ile ilgili sorular yanıtlanmaktadır.
15.09.2014 - semih koç
selam.2011 yılında 40 dairelik bir apartmandan daire aldım.dairelerimiz 2012 yılında bitti ve apartman merkezi ısıtma sistemi ile ısınmakta.almış olduğum daireyi HİÇ KULLANMAMA rağmen apartman yönetimi 2012-2013,2013-2014 yılları arasında daire payıma düşen yakıt parasının tamamını istemekte.Şimdiden göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkürler.
Sayın Ağgün KMK 20.madde gereği, "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) ", güçlendirme" ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. (Değişik 2. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür." kullanmasanız dahi bina giderlerine katılmanız gerekecektir.
14.09.2014 - ali ağgün
MERHABA Kolay Gelsin benim sorum mayısın 25 de genel kurul toplantısı yapıldı yönetim değişti.Toplantıda Kat Malikleri Aidatı 40 TL.olarak kara alınmıştı.Şimdi ise Eylül 15 inden itibaren yönetici,yardımcısı ve 2 denetçi toplam 4 kişi 50 TL.olması için oy birliğiyle karar almışlardır.Bu kararda ayrıca aidat belirleme yetkisinin yöneticiye verildiğine dair karar almışlardır.Daha önce genel kurul toplantısında böyle bir kara yoktu.Bu konuda nasıl bir yol izlememi önerirsiniz.SAYGILARIMLA
Sayın Şahbaz KMK 35.madde gereği, "Yöneticinin görevleri, yönetim plânında belirtilir yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür: a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunmasI bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması." yöneticinin bu konuda yetkisi bulunmaktadır.
12.09.2014 - Osman ŞAHBAZ
slm yönetici yaptıgı harcamalar hakkında her hangi bir bilgilendirme yapmıyor karar alınmadan kendi keyfine göre taş döşetme yada elektirik v.b işler yapıyo kızım avukat diyede aidatları vermezseniz mahke yoluyla alırım diye inceden tehdit ediyo ne yapmamız lazım biz başkan diye adamı sectik karısı yönetiyo apartmanı babasının adını yazıp kızına yada ogluna imzalatıyo karar defterini 2 yıldır bezdirdi bizi cevap verirseniz şimdiden teşekürler
Ssayın Demirci KMK 33.madde gereği, "Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plânına vebunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine görederhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder." dava hakkınızı kullanmalısınız.
11.09.2014 - mert demirci
mrb bu size 3. sorum olacak 2.sine cevap alamadım yönetici ağustos ayında toplantı yaptı ve 6 kişi katılmış diger insanlar tatilde ve işde oldukları için katılamadılar alınan kararda catı tamiri için aidat artırımı kararı almışlar .(4 yıldır para toplanıyo catı için daha öncede 3 sefer yapılmış) 17 daire var yolda yakaladıgına bisiz kaldınız imza atmayan diye 12 imza toplamış babasının adını yazıp cocuklarına imza attırmış catının tamirine şuan 18 bin tl harcadı bu hukuka uygun mu ne yapabiliriz gelir gider toplantısıda istememize ragmen yapmıyo teşekürler.
Sayın Tombul KMK 33.madde gereği, "Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plânına vebunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine görederhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder." yapılan toplantının ve alınan kararların usulüne uygun olmadığı gerekçesi ile dava açmalısınız.
11.09.2014 - ali tombul
apartmanda bulunan ortak kullanım görevli dairesini yönetici olarak kiraya vermek istiyorm. seçim toplamtısında alınan kararda 'yöneticinin apartman adına yapılacak tüm işlerde (bakım, onarım, tadilat, demirbaş alımı, çevre düzenlemesi, görevli dairesinin kiraya verilmesi vb. konularda toplantı kararı olmadan tam yetki ile görevlendirilmesine' ve 'apartmanda bulunan dairelerin kiralık olarak bekar ve üniversite öğrencilerine verilmemesine maddelerine istinaden daireyi öğrenci ve bekar kişilerden başka kiraya veremediğim için bu konudaki yetkim nedir, bekar ve öğrenciye kiraya verebilmem için yeni bir karar almam için toplantı yapmama gerek varmıdır, kararı yardımcım ve denetleme kurulundan bir kişi toplam 3 kişi ile alabilirmiyim? teşekkür ederim.
Sayın Yiğenler KMK 45.madde gereği, ""Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya ana yapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklâm maksadiyle kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir." kat maliklerinin oybirliği ile alacağı karar ile kapıcı dairesini kiraya vermeniz mümkündür.Bu kararda kşracının özelliklerini de belirleyebilirsiniz.
11.09.2014 - murat yiğenler
öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.Mimari projeye aykırıklar için davamız devam ediyor pay ölçer konusunda genel kuruldan karar alınması zor pay ölçer takılması zorunlu olduğuna göre nasıl bir yasal yola baş vurmam gerekir.Saygılarımla.
Sayın Bozkurt Yönetici olarak bu konuda kat malikleri toplantısı yapmalısınız. Iıs pay ölçer tesis edilmemesi halinde binaya kesilecek cezai müeyyide hakkında bilgi alışverişi yapmalı ve karar almalısınız. Karar alınamaması halinde ilgili birimlere şikayet hakkınız bulunmaktadır.
11.09.2014 - ibrahim bozkurt
Merkezi sistemle ısınan 60 daireli sitenin yöneticisiyim dairelere pay ölçer taktırmak istiyorum fakat balkonlarını kapatıp mutfağa dahil edip peteklerini büyütenler karşı çıkıyor bu konuda nasıl bir yol izlememi önerirsiniz. Saygılarımla.
Sayın Bozkurt Bina mimari projesine ve tesisat projesine aykırı olarak balkon kapatmak yada petek büyütmek yasal değildir. Öncelikle bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılması ve anataşınmazın projelerine uygun hale getirilmesi gerekir. Kalorimetre sistemine geçiş ise yasal zorunluluk olup kat malikleri kurulunuzca konuyu karara bağlamalısınız.
10.09.2014 - ibrahim bozkurt