Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.40 dairelik apartmanın giriş katında oturmaktayım evim tapuda 92 m2 olarak görünmekte aynı yerde 10 senedir bu dairenin sahibiyim ve bu seneye kadar normal dairler 2000 ton kömür alırken benden 1400 ton kömür alınıyordu. Bu seneki toplantıda bana dairende her daire gibi 8 ad. petek olduğundan normal daire yakıtı almam gerektiğini söylediler, petekleri ölçtüğümde 8 ad olmasına rağmen normal dairelerden ufak olduğunu gördüm bu durumda neler yapa bileceğimi ve benim yakıt miktarımın nasıl hesaplanacağı konusunda bilgi verirseniz çok sevinirim. kolay gelsin
Sayın Safi Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Bina yönetim planınızda farklı bir paylaşım esası yoksa ısınma giderlerine her bağımsız bölüm kendi arsa payı oranında katılmak durumundadır.
04.05.2016 - İsmail Hakkı SAFİ
240 daireli bir sitede dairem var.Site yönetimi herhangi bir genel kurulu olmadan site girişindeki mevcut güvenlik kulübesini değiştirmiş yeniden yaptırmıştır.Bu iş için yaklaşık 70.000 ₺ gibi rakam ödemişler.Parayı daha önce yatırım aidatı olarak kasada tutulan paradan ödemişler.Bu işin "teklif alma" yöntemi ile yapıldığını denetim raporundan öğrendik.Kat Malikleri Genel Kurulunda görüşülmeden ve bu konuda herhangi bir karar olmadan bu işin nası yapıldığını bu yıl yapılan genel kurulda yönetime yazılı olarak sorduk.5 kişi yönetimi ve denetimi İbra etmedik ve tutanağa isimlerimizi tutanağa yazdırdık.Site Yönetiminin Kat Maliklerinin onayını almadan yaptığı bu işle ilgili Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu hakkında dava açabilir miyiz?
Sayın Özcan KMK 35.madde,"Yöneticinin görevleri, yönetim plânında belirtilir yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür: a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunmasI bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması. l) (Ek: 6645 - 4.4.2015 / m.82) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi. (Ek fıkra: 6645 - 4.4.2015 / m.82) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur." yöneticinin görevlerini sayar. Bu kapsama girmeyen işler için keyfi tutum izleyen yöneticinizin hesap vermesini teminen dava açma hakkınız bulunmaktadır.
02.05.2016 - Özcan
Iyi calismalar kolay gelsin benim bi sorum olcak biz bi merkezi sistemli bi binanin altinda isyerimiz war 1 yıldır bizden ait almadilar isinma yakit parasi kalorimetrede ne yazdiysa onu odedik simdi yonetici yaz kis bizden aidat talep ediyor 5dukkan olarak bu istedikleri aidat parasi alma zorunlulugu varmidir yardimci olursaniz sewinirim teşekkür ederim simdeden
Sayın Tiroğlu Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir.Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
30.04.2016 - Murat Tiroglu
Merhabalar, Apartmanımızın gelir-gider tablosunu apartman girişine asma zorunluluğu var mıdır?Var ise her ay mı,senelik mi olmalı bu? Şimdiden teşekkür ederim.
Sayın Doğanay Bna yönetim planınzda ve ya kat malikleri kurulu kararlarınızda böyle bir usul olup olmadığına bakmalısınız. Kat Mülkiyeti Kanununda bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.
30.04.2016 - aylin doğanay
Dükkanım var binadakiler su deposu yaptiracakmis üst katlara su çıkmadığı için bizdende su deposuna verilen paraya katılımcı olmamız isteniyor katilmassak suç işlemiş olur muyuz ne gibi sorunlarla karşılaşır katilmassak
Sayın Temiz Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir.Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
30.04.2016 - Cevriyetmz@hotmail temiz
Merhaba,6 daire ve 3 dükkandan oluşan bir apartmanımız var.Dükkanlardan biri banka tarafından alacağına karşılık icra yoluyla bankaya geçmiş durumda.Muhatabımız yok.Dış cephe mantolama yaptırmak isteniyor binada.Dükkanlar ve 1 daire sahibi karşı çıkıyor.Uzlaşma yok.Binada yönetim yok.Yaptırmak istemeyen dükkan ve daire sahiplerine yaptırım uygulanabilir mi?Teşekkür ederim.
Sayın Bilmem KMK 42.madde gereği"Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. "karar alınması halinde mantolama yapılır ve alınan karar tüm malikleri bağlar. Banka alacağına karşılık taşınmazı almış ise muhatabınız banka Genel Müdürlüğü olacaktır.Karara uymayan kişilere karşı ödeme yapmalarını teminen icra işlemi başlatmanız gerekecektir.
30.04.2016 - Serkan BİLMEM
bazı maddelerde bizi aydınlattığınız için size teşekkür ederim 1. sorum şu: olağan genel kurul ocak ayında yaptım yaptım fakat 4 aydır sonra olağan üstü genel kurul yapmak ihtiyacı doğdu her kese davetiye çıkardık kimisine elden zimmet defterine imzalatarak verdik fakat birinci toplantıda çoğunluk sağlamadı ikinci toplantı yaptığımız zaman toplanan kat malikleri ile kararları alırsam gelen çoğunlukla bu geçerli olur mu çünkü davetiyeler de öyle bir ibare konuyor birinci toplantıda toplanamazsa ikinci toplantı saf çoğunlukla geçer diyor böyle bir şey olur mu böyle bir şey olursa mahkemeye gittikleri zaman hakim ne karar verir ve 2: sorum burası 16 daire ve 3 dükkan dan oluşuyor 4 tane de daireler de kiracı var bir sivri akıllı diyor ki kiracıların verdiği aidatlar harcansın mal sahiplerin verdiği aidatlara ellenmesi aidatlar 30 lira 4 kiracının toplamı 120 lira ( elektrik .su.asansör. temizlik. ve yönetici aylığı hepsi 370 tl tutuyor bu ay elektrik durumuna göre değişiyor şimdi sivri akıllı diyor ki kiracı aidatların dan ödeyin peki toplanan 120 lira ile nasıl ödeyeceğiz ve mahkemeye gidecegim diyor ayrıca bir daireden kira alıyoruz 250 tl gibi bir ücret bazı demirbaş harca lamalarını buradan yaptık mesela apartmanın iç badana boyası merdiven Trabzonluları mızı bina eski olduğu için hep masraf var ve elimiz kolumuz bağlandı bu kişi apartmanı kaosa sürüklemek istiyor asansör çalışmayacak ve lambalar yanmayacak zaten apartman yaşlı dolu ne yapacağımızı şaşırdık bu gibi kişilere ne gibi bir önlem alırız cevaplarsanız çok memnun olurum
Sayın Eğilmezbaş Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Ancak aşağıdaki konularda alınacak kararlar için yasa özel oy oranları aramıştır, OYBİRLİĞİ ARANAN KARARLAR, -Anagayrimenkulün kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümünde sinema ,tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali eğlence ve toplantı yerleri, fırın, lokanta, pastahane, süthane, gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ,çarşı gibi yerler açmak için ( KMK 24.Madde), -Bağımsız bölüm ilavesi için ( KMK 44/a madde), -Anagayrimenkule yapılan ilavalerden sonra,anagayrimenkuldün alacağı duruma göre,yapılan yeni lavaler de dahil omak züere bütün bağımsız bölümlerer tahsis edeilecek arsa paylarının usulüne göre yeniden düzenlenmesi için (KMK 44/b madde ), -Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar için ( KMK 45.madde) , -Anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri için (KMK 45 .madde). HEM ARSA PAYI HEM SAYI ÇOĞUNLUĞU ARANAN KARARLAR -Yönetici tayini (KMK 34/4.madde), -Denetçi tayini (KMK 41/3.madde), -Ortak yerlerin düzgün veya bunların kullanımının daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bunlardan elde edilecek faydanın çoğalmasına yarayacak büyün yenilik ve ilavaler için (KMK 42/1.madde). BEŞTE DÖRT ÇOĞUNLUK ARANAN KARARLAR -Yönetim planının değiştirilmesi için (KMK 28/3.madde) -Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. KMK 19.md. -Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacı ile birlikte arsa edinilmiş olması halinde, kat irtifakına geçiş için (KMK ek madde 4) Yukarıdaki açıklamalar yardımcı olacaktır.
30.04.2016 - salih eğilmezbaş
Mrb site yöneticisi şehir disina çıktığından vekaleten süresiz görevini denetciye devretti ve 2 ay sonra geldiginde 12. Ayda seçim var sen secime kadar devam et. Dedi .vekaketide karar defterine yönetici ve 2 denetçi olarak imza altına aldik.böyle devir söz konusu mu.. ve yönetici bana sadece gelir gider makbuz kocanlarini verdi.ben bu şekil devam etmelimiyim ve edersem nasıl bir yol izlemeliyim. Şimdiden tesekurler...
Sayın Korsulu Yaptığınız işlem hukuken bir anlam ifade etmez. Kaldıki yöneticilik ve denetçilik görevi aynı kişide birleşemez. Kendi yaptığını kendi denetleyen insan olabilir mi.Yöneticiyi kat malikleri kurulu seçer, görevin bırakılması ve yeni yönetici seçimi için kat malikleri kurulu olağanüstü toplantıya çağrılmalı ve ve yeni seçim yapılmalıdır.Mevcut durumda yönetici olan kişinin hukuki sorumluluğu devam etmektedir. Sizin için ise hukuksuz bir yönetim sözkonusu olmaktadır.
29.04.2016 - mehmet korsulu
Apartman Yönetmeliği 45. maddede "dükkanlar ve zemin kattaki bağımsız bölümlerin malikleri asansörün bakım ve işletme giderlerine katılmazlar." ibaresi var. Kat mülkiyeti kanununda ise kat maliklerinin apartmanın tüm giderlerine ortak katılacağı belirtilmiş. Ayrıca apartman yönetim planında zemin katın, asansörün bakım ve işletme giderlerine karışmaz diye bir ibare bulunmamaktadır. Bu durumda bodrum, zemin ve diğer 4 katta çalışan asansörün revizyon ( tadilat ) masrafına zemin kattaki kat ittifakı sahipleri katılmalı yoksa katılmamalı mı ?
Sayın Yılmaz KMK 20.madde binalarda gider paylaşımını düzenler va maddenin başında "kat malikleri başka türlü anlaşmadıkça" der bu ifadeden kasıt yönetim planında bir düzenleme olması ihtimalidir. Yönetim planında bu husus da farklı bir esas belirlenmişse gider paylaşımı yönetim planına göre yapılmak zorundadır.
28.04.2016 - SERDAR YILMAZ
merhabalar 3 apartmanın 1kapıcı dairesi var bu kapıcı dairesini temizlik karşılıgı sigortalı çalışan birine versek sorun olurmu bu kapıcı dairesini nasıl temizlik karşılıgı verebiliriz
Sayın Ayaz Kapıcı dairesinin hizmet karşılığı krya verilmesi gibi bir usul İş kanununda yer almaz. Bu uygulama kanuna karşı gelmek anlamında olup kapıcı dairesinde oturan kişiden bina için hizmet alınacak ise yasalar önünde o kişi çalışan bina malikleri ise işverendir. Kapıcı sayılan kişinin şikayeti yada denetim sırasında tespit olunur ise bu kişinin SGK primlerini cezası ile ödemek durumunda kalırsınız.Çalışana da hizmet yılı ile orantılı olarak maaş ve tazminat ödersiniz.
27.04.2016 - hasan ayaz