Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.iş merkezınde yonetımdeyım ama baskanın yanlıs hareketlerı bızı yoruyor benım sorum yonetım suresı ıs merkezlerınde ne kadardır
Sayın Demir Yıllık olarak seçilen yönetimi olağanüstü toplantı yaparak değiştireniz mümkündür.
30.06.2015 - saban demır
Apartmanin on cephesine izinalmadan takilan klima nasil sokturulur kendisi sozle ikaz edilmesine ragmen klimayi takan kisiye nasil bir yazili ikaz gonderilir.
Sayın Karadağ Bağımsız bölüme klima cihazı monte etmek ve kullanmak için şu şartlar aranır. 1. Çektiği elektrik yükünden dolayı ortak tesisatta doğabilecek olumsuz etkiler anayapıya zarar vermemelidir. 2. Konut ve bürolara sanayi tipi klima tesisi kurulmamalıdır. 3.Cihaz çalışırken yaydığı gürülü, etrafa yaydığı ısı ve nemden dolayı diğer bağımsız bölümleri rahatsız etmemelidir. (Yargıtay Kararı: Y. 18. hd. ., 24/02/1998, E. 1998/135., K. 1998/1715.) 4. Cihaz ortak yerlerden dış duvar delinerek monte edilemez. Bu nedenle bağımsız bölümün pencere , balkon kapısı ya da balkonuna kurulmalıdır. (Yargıtay Kararı: Y. 18. HD. ., 08/05/1998, E. 1998/4253 ., K. 1998/5014.) ve (Yargıtay Kararı: Y. 18. HD. ., 24/02/1998, E. 1998/135 ., K. 1998/1715.) 5. Belediye İmar Yönetmeliğinde öngörüyorsa , tadilat projesi yaptırılıp onaylatılmalıdır. 6.Bina Yönetim planında yasaklanmış ise yapılamaz. 7. Kat malikleri kurulu daha önceden çoğunluk ile "klima takılamayacağına dair" karar vermişse , klima takılamaz. Buna aykırı bir durum varsa dava açmanız gerekmektedir.
29.06.2015 - Aygul karadag
Merhabalar .Ben 3 bloklu 24 daireli bir sitenin yöneticisiyim.Kapıcıyla ilgil sorunlar yaşıyoruz.Verdiğimiz görevleri umursamayıp kendi kafasına göre hareket etmekte.Sözlü olarak birkaç kez uyardım,çıkarma yetkimiz olduğunu biliyoruz ama sadece işin ciddiyetini anlamasını istiyoruz .Bunun için noterden nasıl yazılı ihtar çekebiliriz.Örnekli olarak yardımcı olursanız sevinirim. SAYGILAR.
Sayın Korkmaz Sitemzde kat mülkyeti Hukuku ile ilgli sorular yanıtlanmaktadır. Bir avukattan yasal metin hususunda yardım almalısınız.
29.06.2015 - kadir korkmaz
merhaba. sahibi olduğum ev apartmanın ana kapısından girilince kot 3 ancak bahçeye inen tek merdivenle eve direk giriş yapabiliyorsunuz yani burdan bahçe katı gibi oluyor. Ben 2 yıl önce evi aldığımda tamamıyla bahçe girişi var diye aldım yoksa kot 3 de bulunan bir daire almazdım. ancak apartman yönetimi benim olmadığım bir toplantıda bahçe kapısından apartmana hırsız giriyor gerekçesi ile merdiveni kaldırma kararı almış. söz konusu merdivenin kaldırılması durumunda evimin değeri en az 20.000 tl düşecektir. ayrıca ben yalnız yaşayan biriyim elimde valiz vb. eşyalar olduğunda o kadar merdiven çıkmam mümkün değil. konuyla ilgili ne yapabilirim, yardımcı olursanız çok sevinirim. iyi çalışmalar...
Sayın Özüberk KMK Madde 19 -" Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz."gereği karar alınması halinde bina mmari projesinde değişiklik yapmak mümkün olabilr.Kat malikleri kurulu bu şekild ekarar almamış ise Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak tadilata engel olabilirsniz.
28.06.2015 - dilşad özüberk
oturduğum sitede bulunan ve girişi dışarda olan dükkan bulunmakta ve belediye ye kadınların eğitimi için kiralanmış. site içine olan pencerelerini genişletti ve yapısal değişiklik yapılmış oldu. bunlar hakkında biz kat maliklerinden izin alınması gerekmiyor mu? sosyal tesis statüsüne girer ise yine izin alınması gerekmekte değil mi? cevabınıza şimdiden teşekkürler.
Sayın Küpçü KMK Madde 19 - "Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz." gereği karar alınmadan mimari projeye aykırı değişikliklerin eski hale getirilmesini teminen dava açabilrsiniz.
26.06.2015 - ışık küpcü
Apatmana bozulan hidrafor motoru yerine alınan yeni motor bedeli daire metrekare ölçüsüne göre mi bölünür yoksa eşit bedellemi ödenir TEŞEKKÜRLER
Sayın Saraç KMK 20.madde gereği, "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür." bina yönetm planınızda farklı bir gider paylaşımı belirlenmemişse arsa payı oranında pay edilmelidir.
26.06.2015 - tuna saraç
Kapıcı mağdur olduğunda işten ayrılabilirmi
Sayın Aksoy İş Kanunu 24.madde gereği,"İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı MADDE 24.- Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I. Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa. II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa. b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa. c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa. d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa. e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa. III. Zorlayıcı sebepler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa." iş akdini feshedebilirsiniz.
25.06.2015 - mustafa aksoy
avans payını ödemeyenlerin gecikme tazminatı 2012 basımlı kitabede madde 20 de %5 olarak gözükmektedir.bu şekildede uygulamalarımız devam etmektedir.bizler bu konuda hatamı yapıyoruz. yoksa %10 olarak gecikme tazminatımı uygulanacak
KMK 20.madde gereği, "Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür." yüzde beş uygulamanız yasal olandır.
24.06.2015 - ihsan
3 blok lu birleşik halde bir site oturmaktayım sitenin arka yüzünde 3 bloğa birleşik halde market olarak yapılan bir yer mevcuttur.bu marketin girişi tamamen bağımsıdır.bu marketten aidat alınması gerekmezmi teşekkürler.
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir.Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır. Sözkonusu dükkan ayrı bir bağımsız bölüm olarak kayıtlı ise yukarıdaki açıklamalara göre hareket etmelisiniz.
24.06.2015 - ihsan
İyi çalışmalar. Bir kac sorum olacak. 1 1)Daire hanımın üzerindeyken ben toplantılara katılıp imza yetkimi kullanabilir miyim.2 ) ev 3. Şahısın üzerinde iken toplantılara nasıl katilirim. Bunlar için sadece yazılı bir kâğıt almak yada noterden bi belge mi almak gerekiyor . 3) başkalarının adına toplantılara katılma vs gibi kat mülkiyetinde kaçıncı maddesinde yer almaktadır. Tesekkurler
Ssayın Aydın KMK 31.madde gereği,"Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz. Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz. (Değişik son fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebilir." malik olan kişi kat malikleri toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir.Kat maliki vekil tayn edebilir yasa vekaletnemeyi belli bir şekil şartına bağlamamıştır ancak ispatlanması açısından yazılı yada noterden olması daha doğrudur.
24.06.2015 - Bekir aydin