Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.ankara toki yapracık konutlarında 430 konutlu 14. bölgede oturmaktayım yönetimi toki kendi kutuluşu olan emlak yönetime verdi fakat ne yönetici nede üyeleri hiç görmedik kendi başlarına karar alıyorlar . Bu kararları sitede oturanlara nasıl duyurmak tebliğ etmesi gerekmekte?ayrıca alınan karara itiraz edebilirmiyiz?
Sayın Erkenci KMK 32.madde, "Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim plânı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, katmalikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür vekarara bağlanır. Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır, karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar." 36.madde, "Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur." 33.madde, "Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plânına vebunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine görederhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder." hükümleri gereği yasal haklarınızı kullanmanız olasıdır.Ancak bina yönetim planınızı ve Kat Mülkiyeti Kanunu ilgili hükümlerini birlikte değerlendirmelisiniz.
24.11.2014 - cem erkenci
iyi günler, öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim. Bir sitenin yönetim kurulunu devraldık. Eski yönetimden gelen borçlar ve aidatın yetersizliği nedeni ile işletme projesi haZırladık. Işletme projesini elden tebliğ ile kat maliklerine ulaştırdık. 7 günlük itiraz Hakkı ile sunuldu. Bu işletme projesi ile aidatı 140tl ya çıkarttık ve ek avans 50tl topladık. 3 5 Kişi dışında. Toplam 88 daire. Ödemeyenler hakkında bu işletme projesine dayanarak yasal takip yapabilirmiyiz. Hukuki Açıdan sıkıntı yaratırımı? Yoksa en kısa sürede genel kurul kararı ile işletme projesini karar defterine işlemelimiyiz?
Ssayın Örs KMK 37.madde gereği, "Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. Bu projede özellikle: a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gidertutarları b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı Gösterilir. Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır. Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflâs Kanunu'nun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır." kesinleşen işletme projenize dayanarak icra takibi başlatabilirsiniz.
24.11.2014 - Hakan örs
Merhaba yan apt logarı kırık ve pis suları bizim apartman a doluyor ve aylardır yaptırmiyorlar kaç kere söylememize rağmen" alt komşu karışmam diyor ,yönetici yok, kocam şehir dışında ,o gelmeden ben bi sey diyemem vs den başka yanıt alamadık ustayi biz getirdik Bu sefer parası çok vs .. yasal olarak ne yaPabiliriz şikayet etsek nereye edicez bilgi verirseniz sevinirim
Sayın Şimşek Belediye ilgili birimlerine ve sağlık bakanlığı ilgili birimlerine şikayette bulunabilisiniz.
24.11.2014 - hasfer burcu Şimşek
binanın yöneticisiyim çatı onarımı için toplantı yaptık. yaptırma kararı aldık. en üst katta iki daire var. biri diğerinden küçük. küçük olan ben metrekarem kadar para veririm diyor. diğer sakinler aynı parayı veriyor. bu hukuki olarak mümkünmü diğer sakinler itiraz ediyor. biz allta oturduğumuz halde para yı eşit veriyorken sen çatı katında oturup hemde az veriyorsun diye. teşekkürler
Sayın Kablan KMK 20.madde gereği, "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) ", güçlendirme" ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. (Değişik 2. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür." bina yönetim planınızda farklı bir paylaşım esası yoksa yasa maddesi gereği gider paylaşımı yapılır .
24.11.2014 - halis kablan
2 blok sitede oturmaktayım. Siteye ait iki adet çatı katı bulunmakta birine kapıcı oturdu diğerini kiraya vermeyi düşünüyorlar. Çatı dairesi diğer dairelerden küçük ayrıca asansör o kata çıkmıyor. Aidat diğer daireler kadarmı olur yoksa daha azmı? Teşekkürler
Sayın Özdemir KMK 20.madde gereği, "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) ", güçlendirme" ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. (Değişik 2. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür." bina yönetim planınızda farklı bir paylaşım esası yoksa yasa maddesi gereği gider paylaşımı yapılır .
23.11.2014 - Gülgün özdemir
Herseyden once vermis oldugunuz hizmetden dolayi tesekkur ederim. 6 yildir hane sayisi yuksek bir sitede oturuyorum. Yonetim ve kurulu site icinde oturan ve kadrosu kemiklesmis kisilerden olusuyor. Cok buyuk sikintilar yasanmakta ve bunun farkina varan cok insan olmasina ragmen ugrasmak ve kendilerini sikintiya sokmamak icin az sayida bir insan grubu ile mucadele etmekteyiz. Yonetimi Ozel bir sirkete vermek icin cok mucadele ettik ama bunu basaramadik. her sene ayni kadro is basinda.(her ay aidat vs toplanan para buyuk) Bu sebepden dolayi site yonetimi ile ona karsi cikanlar arasinda surekli surtusme var. Siteye ilk yerlestigimde aylik odemeler icin is bankasina otomatik odeme talimati vermistim. Fakat olusan guvensizlik sonucu talimati iptal ettim. cunku dogal gaz ve su siteye giriyor sayaclardan belirlenip hanelere borc cikariliyor. bu arada soylediklerine gore kurul toplantisinda karar alinmis geciken odemelere sozde caydirma adina %5 gecikme faizi uyguluyorlar. Hadi buda yasal diyelim, 3 yil oncesin bu gune kadar bana yansitilan gecikme faizlerini odemedim. bu sefer her ay matikden aciklamali olarak yatirdigim fatura paralarinin bir kismini once faiz borcuna kalanini fatura bedeli olarak olarak islem uyguluyorlar. dolayisi ile ben her ay faturalarimi eksik yatiriyormus gibi islem goruyorum. Sordugumda sistem otamatik cekiyor diyorlar. Icraya verin diyorun bu kadar ufak bir para icin ugrasilmaz diyorlar. 1- Bu adamlar bu kadar yuksek faiz uygulayabilirlermi? 2-Elimde Yatirdigim fatura bedellerinin aciklamali makbuzlari var. Bu paralari once uyguladiklari faiz borcuna aktarabilirlermi? 3-Borc 100 TL bile degil (3 yildan beri faizede faiz islettikleri icin) ama haklari degilse 1Kr icin bile mahkeme ile ugrasirim. 4-Lutfen ne yapabilirim kanuni haklarim nelerdir, resmi olarak nereden yardim talep edebilirim. Noterden yonetime protesto gondersem bir faydasi olurmu? TEKRAR TESEKKUR EDERIM
Sayın Sandıkçı KMK 20.madde gereği, "...Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür...." gecikme cezası işletilmesi yasal olup mahsubu husuusnda kat malikleri kurulu kararlarınızı ve bina yönetim planıınızı incelemelisiniz.
22.11.2014 - ayse sandikci
İyi çalışmalar.dairede ''sözlü'' olarak yöneticinin kömür parası vermemesi yönünde karar alindi. 1 ) yöneticinin dublexte oturması sebebiyle tek daire üzerinden hesap edildiğinde dublex katının ısınma pay oranına katılması gerekmezmi.2 ) kalorifer yakan arkadaşa daire başı 20 TL veriliyor. Gecen sene yönetici bu tutara katılmadı,katılması gerekmezmi ,gecicide olsa demirbas sayilmazmi...4*20= 80 TL. 3 )Aidat vermiyor, yarısına bile katilmiyor. her ay asansör bakimi oluyor,elektrik ,su,temizlik her ay odeniyor. Bunlara katılması gerekmiyordu.sonuçta bunlarda demirbaş statüsünde sayilmazmi.cevaplarınız için tesekkur ederim.
Sayın Aydın KMK 40.madde gereği, "Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri, yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden istiyebilir. Yönetici, yönetim plânında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tâyin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret istiyebilir. (Değişik 4. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Kat malikleri kurulu, katmalikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz." yönetici normal yönetim giderlerinin( su ekektirk kapıcı paras gibi ) yarısına katılmaz.
22.11.2014 - bekir aydin
Site yönetimi tarafından otopark düzenlemesi ve bina dış cephesine bir takım ısınmaya yönelik tadilat yapmaktadır.Söz konusu masrafları kat maliklerine eşit şekilde bölerek tahsil yoluna gidilmiştir.Ancak kat maliklerinden bir kısmı payına düşen miktarı ödememiş yönetici de bu durum karşısında borcunu ödeyen kat maliklerine ödemeyen kat maliklerinin borcunu bölerek ödemelerini istemiştir.Ödeyen kat malikleride başkasının borcunu biz neden ödeyelim diye karşı çıkmışlar ancak yönetici bahsettiğim başkasına ait borcun tahsili için ödeyen kat maliklerine icra takibi başlatmıştır.Konuyla ilgili olarak yardımlarınızı bekliyorum şimdiden çok teşekkür ederim.
Sayın Kınık Yöneticinin görevlerinden biri de ödeme yapmayan malik ve sakinler hakkında icra işlemi başlatmaktır. Bunu yapmayan yöneticiyi kat malikleri kurulu toplanarak görevden alabilirsiiz. Ödeme yapanlar haklarında yapılan takibe yasal süre içerisinde itiraz etmeli ve yöneticiyi bu konuda yasal olarak uyarmalıdır.
21.11.2014 - AHMET KINIK
sayın yönetici öncelikle iyi çalışmalar oturduğum binada 3 dükkan ve 9 daire vardır.dükkanın birisi çok küçüktür.fakat otopark sorununu 8 senedir tartışarak çözüm arıyoruz.imar pilanında 9 u dükkan önü 2 si bina yanları olarak toplam 11 araç otoparkı gösterilmiş. binayı yapan müteahit sizin 4,5 dörtbuçuk araba hakkınız var deyip dükkan önünü hiç kimseye araç çektirmiyor. artısı dükkanın birinde kiracı ve bizim binanın yanlarına da 2 veya 3 araç çekmemize rağmen kendi araçlarını çekiyorlar.vermek istemiyor vede bizim arabalar dışarda kalıyor mümkünse bunun kanuni yolu nedir yardımcı olursanız sevinirim .saygılar ....hayırlı işler.....
Sayın Üner KMK 16.MADDE, " Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibiyerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payıile oranlıdır." KMK 18.MADDE, "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri veortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler." Hükğmlerine dayanarak dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz.
19.11.2014 - kenan üner
Merhaba, Şuanda oturduğum apartmanın iskanı henüz alınmadı.1 yıldır oturmamıza rağmen eksiklikleri tamamlanmadı.İskan alınmadığı için şuanda yöneticimiz bulunmuyor. Sormak istediğim binamız 11 katlı ve 2 asansör mevcut. asansörümüz kırmızı etiketli.İnsan görünce bile binmeye korkuyor. müteahhit i şikayet etmek istiyoruz.Tüm baskılarımıza rağmen hala asansöre bakım yaptırmadı.Bu durumda müteahhit i nereye şikayet etmemiz gerekiyor?teşekkürler
Sayın Akbılık Belediye, Makine mühendisleri odası ve Sanayi Bakanlığına şikayet edebilirsiniz.
19.11.2014 - Öznur Akbalık