Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.36 daireli apartmanda bir dairenin malikinin eşiyim. Genel Kurulda (Aslında Yönetici olması gerekirken) "Apartman yönetimi başkanlığına ben ve birde başkan yardımcılığına bir başkası 2 kişi olarak seçildik. Başkan yardımcısı istifa etti. Denetim Kurulu Başkanlığına bir mal sahibi ile Başkan yardımcılığına kiracı bir arkadaş 2 kişi olarak seçildiler. Apartman Yönetimi başkan yardımcısı ile Denetim kurulu başkanı istifa etti. Bu durumda Apartman Yönetim Başkanı olarak ben ve denetçi yardımcısı olduğu halde, işbu iki kişi görevlerine devam edebilirler mi? saygı ve teşekkürlerimle.
Sayın Bozkır Yönetici yada denetçi istifasını kat malikleri kuruluna vermek zorundadır bu nenenle olağanüstü kat malikleri toplantısı düzenlenmeldiir.
20.11.2017 - Nejdet Suphi Bozkır
Uüst katta taki komşu ile gürültü yapmasindan dolayi anlasamiyoruz çoçuk lar akşama kadar koşup duruyor gece 10 11 e kadar ne yaptıysam olmadı polise bile bildirdik yine olmadı neyapmamiz lazım yardimci olabilirmisiniz
Sayın Kol KMK 18.madde hükmüne dayanarak Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak hakimin müdahalesini talep etmelisiniz.
20.11.2017 - Celil kol
Kazan dairesinden görevlimi sorumlu yoksa ýöneticimi sorumlu
Sayın Akpınar Kazan dairesi bina ortak alanı olup bina görevlisi kendisine verilen görev dahlinde bu alanın sorumluluğunu üstlenecektir.
19.11.2017 - Hamit akpınar
Ben zemin katta oturuyorum asansör benim kata inmiyor bana bana ne sorumluluklar düşer asansör bakım ücreti ödemeye mecburiyetim varmı
Sayın Acar Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir.Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
17.11.2017 - Yunus acar
Çekme kat arsa payina dahil midir.asansör tamirinde farklı fiyat cikarilmistir.site toplantisinda çekme kat malikleri fazla para öder diye bir karar yoktur.
Sayın Aydın Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir.Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
17.11.2017 - ibrahim AYDİN
Apartmanda yöneticiyim apartmandaki dükkan (kiracı) apartman bahçesindeki ağaçları izinsiz ve bir daha yeşermiyecek şekilde gövdesinden kesti (zabıta raporuyla sabit) kendisine dava açmak istiyorum.. Apartman sakinlerinden kiracı- mal sahibi imza toplasam dava edebiliyor muyum..? Dava açmanın şartları nelerdir..? Teşekkür ederim.
Sayın Hakkı Kat malikleri kurulunuz bna ortak alan ve şeyleri ile ilgili olarak yöneticiye dava açma yetkisi vermiş ise binaa dına aksi halde kat maliki olarak kendi adınıza dava açabilirisniz.
16.11.2017 - İsmail Hakkı
Merhaba, apartmanımızda yoğun biçimde hamam böceği var.19 dairenin üçü ilaçlamaya katılmak istemiyor.yönetici olarak yatırımda bulunabilirmiyim.beni aydınlatırsanız çok memnun olurum..:)
Sayın Dirin KMK 23.madde hükmü gereği,"Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./11.mad.) ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar. Anagayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar. Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler."talepte bulunabilirsiniz.
16.11.2017 - Ender dirin
12 daireli bir apartmanız, ısınmamız merkezi sistem. Zemin katındaki daireler daha küçük, apartman aidatlarını da oransal olarak daha az ödüyorlar. Sorum şudur: Apartmana giriş kapısı yaptırmak istiyoruz, zemin kattaki dairelerden birisi "eşit olarak değil, aynı yakıt gideri gibi hissem oranın da katılırım" diyor. Apartman giriş kapısı için zemin kat dairelerinden eşit mi yoksa oranlı olarak mı almalıyız?
Sayın Saklar Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.''bina yönetim planınızda farklı bir esas belirlenmemişse kapı için yapılacak işin gideri arsa payları oranında pay edilmelidir.
14.11.2017 - S. Saklar
Apartmanda 18 dairemiz var 2 dairemiz kalorifer parasını vermiyor Bu dairelerin sistemini dışardan nasil kesebilriz
Sayın Lama Ödeme yapmayanlar hakkında icra işlemi başlatılması tahsilatın bu yolla sağlanması gerekir.
14.11.2017 - Halil Lama
Merhaba. Oturduğum dairede kiracıyim. Apartmanın kapıcı dairesi kiraya verilmiş. Bu gelir ile apartmana demirbaş alınıyor yapılıyor. Ortak giderler içinse aidat toplanıyor. Kapıcı dairesi geliri kullanımı için bir kural yasa var mı? Yani o gelirle apartman ortak giderleri karşılanmali demirbaş alımı için daire sahiplerinden para toplanmalı değil mi
Sayın Süzer Kapıcı dairesi anataşınmazın ortak alanı olup bu alanın değerlendirilmesi hususunda karar alacak olan kat malikleridir.
14.11.2017 - Mustafa SÜZER