Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.İyi günler.Kat karşılığı arsamı müteahhite verdim. Müteahhide düşen 2 dükkanı hala üzerine almadı. Emlak vergisi benim adına işliyor. Tapularını alması konusunda uyardım ama emlak vergisini ödeyecek param yok diyerek almıyor. ne yapabilirim. Bina sözleşmesinde o dükkanlar müteahhide verilecek diyor.
Sayn Koç Sitemizde Kat Mülkiyeti Hukuku ile ilgili sorular yanıtlanmaktadır. Br avukattan yardım almanızı öneririz.
17.04.2018 - Meral Koç
Toplu yapılarda denetçi bağımsız bölüm maliki olmak zorunda mıdır?
Sayın Cancu KMK denetçi seçiiminde amir hükümler içermekte olup denetçinin malik olması yasal zorunluluktur.
17.04.2018 - cansu
öncelikle vermiş olduğunuz cevap için tşk ederim. 37 dairelik bir binada oturduğumu belirterek bina projesinde yer almadığı halde binanın çevresinde yer alan bölüme yöneticinin çocuk oyun alanı yapmak istediği belirtip yapılmasını istemediğim bu duruma ne yapmam gerektiğini sormuştum verdiğiniz cevapta 19.md.bahsederek 5/4 çoğunluk gerektiğini yazmışsınız KMK 4.md.göre bira çevresi ortak alan kabul edilmekte olup 16.md.göre ortak alanlar müşterek mülktür diye biliyorum burada yapılacak herhangi bir oluşum için oy birliği gerekmezmi. tşk ederiml.
Sayın Keskin KMK 19.madde bu tür değişiklikler için oybirliği olan düzenlemesini 4/5 olarak değiştirmiştir.
16.04.2018 - Sultan Keskin
16 villa olan bir sitede kiracıyim. 800 tl aidat ödüyoruz. Yakında siteden ayrılmayı düşünüyorum. Ayrılırken site yönetiminden aidat hesabinda bulunan mevcut bakiyenin 1/16 sını istemeyi düşünüyorum. Bu benim doğal hakkım ben nedmticede bu sitede kiracıyim. Düşüncem doğru mu ve kanuni bir bağlantısı var mi ? Teşekkürler.
Ssayın Demirel Bu konuda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.Yönetim bu hususta karar alma hakkına sahiptir,iade yönünde karar alınmazsa ev sahibinizekarşı taleplerinizi yönlendirmelisiniz.
16.04.2018 - Mustafa Demirel
Merhaba, 4 bloklu bir sitede oturuyorum.Mutfağın duvarında temiz su hattında su kaçağı olmuş, duvarın kırılıp hattın tamiri gerekiyor, kullanım hatasından kaynaklanmayan bu gider sitenin ortak giderimidir yoksa sadece dairenin evsahibi/kiracısınımı ilgilendirir.
Sayın Arslan KMK 23.madde "Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.11) "ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler" için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar. Anagayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar. Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler."gereği ortak tesisattaki tadilat ve bağımsız bölümdeki hasar yönetimce karşılanmalıdır.
16.04.2018 - hülya arslan
İyi günler.37 dairelik bir sitede oturmaktayım. Binanın tapuda kayıtlı projesinde yer almadığı halde binanın yan tarafındaki boşluğa çocuk oyun parkı yapılabilir mi bunun için oy çokluğu mu yoksa oy birliği mi gerekir. Pencerem oyun alanı yapılmak istenilen tarafa bakıyor 3.kattayım. Ben bir bina sakini olarak oyun alanı yapılmaması için ne yapabilirim. Bilgilendirirseniz sevinirim.
Sayın Keskin Bina mimari projesinde olmayan değişiklikler için KMK 19.madde gereği"Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz."karar alınmalıdır.
16.04.2018 - Sultan KESKİN
Merhaba. 43 dairelik tek blok sitede oturuyorum. Yonetim siteye elektrik kesintisi için jenaratör alma kararı alındı. Oylama sonucu 26 daire kabul 3 daire kararsız 14 dairede istemiyor şekilde sonuçlandi oylama. Simdi istemeyenler gidere ortak olur mu olmaz mı?. Olmama hakkı var mı? Tesekkurler
Sayın Taşdelen Alınan karar için oyçokluğu yeterlidirir ve karar herkes için geçeril ve bağlayıcıdır.
16.04.2018 - Gökhan TAŞDELEN
hocam bızım bınada 4 tane depo var ve en alt daıreler bu depoların kendılerıne aıt oldugnu soyluyolar neden dıe sordugumda kendı daırelerı kucukmus depolarıda tapularında ek olarak gosterılıyo dedı ben tapuyu gormedm ve her bınada ortak kullanım olan depo sıgınak komurluk yokmı?
Sayın Kocanman Sorunuzun yanıtı için bağlı olduğunuz belediye imar müdürlüğünden binanıza ait ortak alanlarıı tapudan ise eklentileri sorgulatmalısınız.
15.04.2018 - islam kocaman
Hocam merhaba üst katta oturan kiracı uyarmamıza rağmen üsten halı. kilim .sofra bezi silkeliyor bu konuda ne yapabiliriz haklarımız ne yardımcı olur musun acil
Sayın Turan Kat Mülkiyeti Kanunu’nda (KMK) komşuluk ilişkisini düzenleyen çok sayıda hüküm bulunmaktadır. Nitekim KMK’nın 18. maddesine göre; “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna,) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.” Maddede ifade edilen yükümlülükler genel hatlarıyla belirlenmiştir. Bu yükümlülüklere uymayanlara apartman yönetimi tarafından ihtarda bulunulması, ihtara rağmen davranışın devam etmesi halinde ise dava yoluna gidilmesi gerekmektedir. Açılan dava sürecinde, hakim, ilgilileri dinledikten sonra; -Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve yönetim planına, -Bunlarda bir hüküm yoksa genel hükümlere ve hakkaniyet kurallarına göre kararını verir (KMK md. 33/2). Söz konusu mahkeme kararının uygulanmaması halinde ise aynı mahkeme tarafından idari para cezası uygulanır (KMK md. 33/3).
15.04.2018 - Turan
4katli bir apartmanda oturmaktayim, elektrik,su gibi giderleri eşit dağıtmak istiyorum, apartmanın en alt katında boş mağaza var, mağaza hariç iki daire ve en üstte dubleks daire var, tapuda dubleks dairenin payı beste iki görülmektedir, ayrıca bahçede apartmandan ayrı bir mutfak yapılmış, bu alan dubleks daireye ek tapu ile eklendigi söylenmektedir,bu mümkün müdür.bahcedeki yapı imara uygun olmasada ek tapu cikarilirmi.
Sayın Yılmaz Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu husustabina yönetim planınızda düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir.Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır. Eklenti ve ortak alanların tespiti için tapu müdürlüğü ve bağı oduğunuz Belediye imar müdürlüğüne başvurmalısınız.
15.04.2018 - Mehmet yılmaz