Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.Merhaba 5 daireli bir apartmanda ikamet ediyorum. evim Ters dubleks. Bodrumda iki hidrofor bulunmaktadır. Hidrofordan Su taşması nedeniyle evime su girdi sigortaya bildirimde bulundum 5000 lira olan masrafıma 2300 lira ödeme yapıldı.Sormak istediğim evimin hasarını apartman sakinlerinin ödemesi için nasıl bir yol izlemem ve ne yapmam lazım. Onların bu durumda sorumluluğu yok mudur? Ayrıca hidroforun sistemi hala bozuk tekrar su basmaması için önlemler alınması için apartman sakinlerinin rızası olmazsa ne yapmam gerekir.Teşekkür ederim
Sayın Binici KMK 19.madde gereğii "Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz." ortak bir tesis kişisel kusur olmaksızın bir zarara neden olmuşsa bu zararı tüm malikler karşılamak durumundadır.
03.03.2015 - BAŞAK BİNİCİ
selam, 82 konutluk villa tipi bir sitede kiralanan ve garsoniyer olarak kullanılan bir konut var.bu konutun bu şekilde kullanılmasına karşı site sakinlerinin yönetime şikayetleri var.yönetim olarak ne yapabiliriz? Ayrıca en baştan konutun kiralanmasına karşı yönetim olarak şart koyabilirmiyiz? teşekkürler ve saygılar
Sayın Sserintürk KMK 25.madde , "Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlâl ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden istiyebilirler. (Değişik 2. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.12) Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hakim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hakim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir. [Bir önceki hali] Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir: a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dâva takibi yapılmasına sebep olunması b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlâl etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlâk ve âdaba aykırı harekette bulunması. (Değişik 4. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.12) Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer. " gereği karar alarak malike karşı işlem başlatabilir ve kiracılar için de zabıta ve karakola şikayette bulunabilirsiniz. Ancak şikayette haksız çıkmanız halinde yönetim olarak sıkıntı yaşamanız ihtimalini de dikkate almalısınız. Bina yönetim planınıza bağımsız bölümlerin kiralanması hakkında özel düzenlemeler koymanız mümkündür.
03.03.2015 - haluk serintürk
Montoloma nasıl karar alırim
Sayın Akyürek KMK 42.madde gereği, "...Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır." ısı yalıtımı- mantolama kararı alınabilir.
03.03.2015 - arif akyurek
Mrhb.oturdugumuz binada yonetıcılik yapıyorum,sorunlu bır kat sahibımiz var kancayı bana takmiş durumda en basıt bir ornek vereyım her cumartesi apt temizlendıgınde benim kapıma kum dokuyor:) O olduguna eminim.normal bır ınsan olmadıgı için bulaşmiyorum yasal yollara basvurmakta istemiyorum cunku demgesız laf,soz andırmayan cınsten yaslı bırde .bır onerınız olabirmi bana
Sayın Gut Şikayet ve dava açma hakkınız bulunmakta olup bunun dışında bir yaptırım olanağınız yoktur.
02.03.2015 - elif gut
apartmanımızın ortak kullanım alanı olan çatı katını izinsiz olarak kullanan 3 daire var yönetici olarak uyarmama ramen halen kullanıyorlar apartman asansörlüdür. yasal olarak nasıl bir uyarı ve yol izlemem gerekli tadilat ve bakım kimlere aittir.
Sayın Işık Çatı binanın mutlak ortak alanı olup kişisel olarak kullanılamaz. Yönetici olarak kat malikleri kurulunun yetki vermesi halinde bina adına yönetici sıfatı ile ortak alanlara müdahalenin sonlandırılmasını temien dava açma hakkınız vardır. Ancak kat malikleri kurulu bu hususta yöneticiye yetki vermemmişse ancak kat maliki sıfatı ile kişisel olarak dava açaılabilir.
02.03.2015 - ufuk ışık
Asansöre kırmızı etiket takıldı bakım yapılması gerekli.. Yönetici asansörü kullanıma kapattı. Bunu yapmaya hakkı var mıdır?
Sayın Tarcan Yöneticinin görevleri arasında "Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması" bulunan malik ve sakinlerin can ve mal güvenliğinin korunması anlamında bu tedbiri alma hakkı vardır. Kaldı ki kırmızı etiketli bir asansör ciddi bir tehlike taşıyor demek olup kullanıma devam edilmesi ve can kaybı yaşanması halinde ilk sorumlu olacak kişi yönetici olacaktır. Kişisel olarak sizin bu asansöre binmekte ısrar etmeniz de bu tür kazalara davetiye çıkarmak anlamına gelir.
02.03.2015 - can tarcan
apartmanımızın ortak kullanım alanı olan çatı katını izinsiz olarak kullanan 3 daire var yönetici olarak uyarmama ramen halen kullanıyorlar apartman asansörlüdür. yasal olarak nasıl bir uyarı ve yol izlemem gerekli tadilat ve bakım kimlere aittir.
Sayın Işık Ortak alanların bakım ve onarım giderleri tüm kat maliklerince karşılanmalıdır.KMK 20.madde, "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) ", güçlendirme" ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz."
02.03.2015 - ufuk ışık
iyi çalışmalar 30 dairelik bahçeli bir sitede oturuyorum.[izmit te} bahçe duvarlarını üstüne jiletli tel takıldı bu tellerin bazı belediyelerce hayvanlara ve insanlara zarar verdiği için söktürüldüğünü duydum. bu telleri söktürmek için ne yapmalıyım teşekkürler
Sayın Bayındır Uygulama hakkında bağlı olduğunuz Belediyeden bilgi almalısınız..
02.03.2015 - gulser bayındır
merhabalar, bir iş hanının yöneticisiyim, kat maliklerinden bir tanesi battı. iş hanına 6 ay aidat borcu var. sonradan öğrendik ki mülkiyeti de başka firmaya satmış, biz yönetim olarak icra kararı aldık fakat tebliğ edeceğimiz bir muhattap yok, bu durumda ne yapabiliriz? bu aidatlarla ilgili olarak yönetim olarak nasıl bir karar alarak karar defterine işleyip yönetimin alacak hesabından düşebilirz yada aidat defterinde sonsuzaa kadar alacak olarak durması gerekiyor? şimdiden teşekkür ediyorum
Sayın Baz Tapu müdürlüğünden malik listesi almalı ve maliklerin mülk sahibi oldukları dönemi dikkate alarak icra takibini başlatmalısınız. Tapu müdürlüğü TC kimlik nolarını da vereceginden adreslerini icra kanalı le bulmanız mümkündür.
02.03.2015 - MUSTAFA BAZ
43 daireli bir apartmanda genel kurul yapıldı.oyçokluğu sırasına göre yönetimkurulu seçildi.En çok oyu alan kişi başkan değil yardımcı olmak isterse herhangi bir hukuki sorun oluşturrumu? Yönetim kurulu yetki sırası nedir?
Sayın Meryem KMK 34.madde gereği, "...Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır."oy sayısı olması halinde kat malikleri kurulu kararı ile yönetim kurulunun görev şeklinin belirlenmesi mümkündür.
02.03.2015 - Meryem