Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.merhaba efendim benim sorum bizim apartmanımızda bina yapılırken bir kişi aynı kattaki 2 daireyi almış bunları birleştirip birinin giriş kapısını iptal etmiş tek girişi var ama iki daire tapusu da iki tane aidatı tek mi çift mi olmalıdır
Sayın Bayramoğlu KMK 20.madde gereği tapuda kayıtlı her bağımsız bölüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Bağımsız bölümlerin tek kişide olması yada birleştirilmesi bu zorunluluğu ortadan kaldırmaz.
22.02.2017 - tanay bayramoğlu
91 daire 6 dükkan bulunan 4 bloklu bir sitenin yoneticisiyim sitemizde 4 blok girişinde bahçe kapısı birde otopark kapısı var şimdi bütün dükkan sahipleri dükkanları nın önünden birer kapı açmak istiyorlar toplamda 11 kapılı bir site olabilir mi? Belediye ile görüştüğümüz de 4/5 in imzalı izni ile yapılabilir dendi ama elle tutulur net bir ifadeye ulaşamadım.ilginiz için teşekkür ederim .
Sayın Ünsalan KMK 19.madde gereği kat maliklerinin beşte dördünün kararı olmadan bina mimari projesinde değişiklik yapılamaz.Değişiklik için tadilat projesi çizilmesi ve belediyeye onaylattırılması da gerekmektedir.
22.02.2017 - Selçuk Ünsalan
Öncelikle böyle bir platform kurduğunuz için teşekkür ederim. Apartman yöneticisiyim binada bulunan bir dükkan ( hırdavat malzemecisi) boru- fırça- kazma- kürek vb malzemelerini sabah 9:00- akşam 20:00 saatlerinde satış amaçlı dükkan üstü duvara asıyor bu köyü bir görüntü oluşturuyor. ayrıca diğer 3 dükkanın aksine üstüne asdığı tabela çok büyük ve üstteki dairenin 2 penceresi arasını dolduruyor. tabelayı küçültmesi ve malzemelerini asmamasını istiyoruz yasal haklarımız nelerdir? Teşekkür ederim...
Sayın Karagönlü Yöneticinin Kat malikleri kurulunca ortak alanlara yapılan müdahale ve ihlallerin ortadan kaldrılması hususunda idari ve yasal işlemleri yapmak üzereyetkili kılınması gerekmektedir.Bu yetkiyi alan yönetici KMK 16.ve 18.madde hükümlerine dayanarak ortak alanları kişisel amaçlarla kullanan kişi hakkında bu kullanımın sonlanmasını teminen işlem başlatabilir. Tabele için ise yargı kararları bulunmakta olup yönetim planı hükümlerinizi de dikkate alarak arsa payı kendi bağımsız bölüm cephesi ile sınırlı kalarak tabela asma hakkının kulanılması sas olup aksine durumda yine şekayet ve dava hakkını değerlendirebilirsiniz. T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2001/5323 K. 2001/5591 T. 4.6.2001 • TABELANIN KALDIRILMASI DAVASI ( Davalı Tarafından Asılan Büyük Boy Tabelaların Müşterek Olan Bina Cephelerinin Hakkaniyet İlkeleri Çerçevesinde Kullanılmasına İmkan Verilmesi İstemi ) • ORTAK YERLERİN KULLANIMI ( Bu Yerlerden Olan Dış Cephe Duvarlarını Kullanmak ve Faydalanmak Konusunda Kat Malikinin Haklarını Kiracının Kullanmasının Mümkün Olması ) • KİRACILIK İLİŞKİSİNDE KAT MÜLKİYETİ ( Ortak Yerleri Kullanmak ve Faydalanmak Konusunda Kat Malikinin Haklarını Devralan Kiracının Kullanmasının Mümkün Olması ) • KİRACININ DAVA AÇMASI ( Kiracıların Doğrudan Kullanım ve Faydalanma Haklarını İlgilendiren Konularda Dava Açabilmeleri ) • TABELA ASMA ( Kiracının Binanın Bağımsız Bölümüne Tavan-Taban ve Yan Duvarlar ile Bağlantılı Ortak Yerlerinde Uygun Yere Tanıtıcı Nitelikte Tabela Asmasının Her İş Sahibi Gibi Hakkı Olması ) 634/m.4,16 ÖZET : Kat mülkiyeti kanununun 4. maddesine göre ortak yerlerden olan dış cephe duvarlarını kullanmak ve faydalanmak konusunda 16. madde hükmü uyarınca arsa payı oranında hak sahibi olan kat malikinin bu haklarını kira sözleşmesi ile devralan kiracının kullanması mümkündür. Yargıtayın yerleşmiş uygulamalarında kiracıların doğrudan kullanım ve faydalanma haklarını ilgilendiren bu konularda dava açabilecekleri kabul edilmektedir. İşyeri niteliğindeki bağımsız bölümü kira sözleşmesi ile kullanmakta olan kişinin binanın bağımsız bölümüne tavan, taban ve yan duvarlar ile bağlantılı ortak yerlerinde uygun bir yere tanıtıcı nitelikte tabela asması her iş sahibi gibi doğal hakkıdır. DAVA : Dava dilekçesinde davalıya ait tabelanın kaldırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan soma dosyadaki bütün kağıtlar, okunup gereği düşünüldü: KARAR : Davacı dilekçesinde, işyeri olarak kullandığı dükkanın tanıtıcı tabelasını asmak için dükkanın caddelere bakan her iki cephesinin tavan betonu boyunca davalının astığı büyük boy tabelaları ile kapatılmış olması nedeniyle yer kalmadığını ve bunun mahkeme aracılığıyla yaptırılan tesbit ile sabit bulunduğunu bu nedenlerle yukarı katlardaki iş yerlerinin tabelalarının birer kat üste kaydırılması sureti ile kendisine yer boşaltılmasına veya en azından dükkan üstüne rastlayan iki cepheye davalı tarafından asılan büyük boy tabelaların müşterek olan bina cephelerinin hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde kullanılmasına imkan vermek üzere kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir. Son oturumda da bu yerden kısmi yararlanma talebinde bulunmuştur. Mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda tabela asılmak istenen yerin bağımsız bölümün plan sınırı dışında ve ilişkide bulunmadığı ortak yer olduğu gerekçesiyle davacı kiracının davasını kabul edilemiyeceğini kanaati bildirilmiş mahkemecede bilirkişinin bu raporu esas alınarak davanın reddine karar verilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesine göre ortak yerlerden olan dış cephe duvarlarını kullanmak ve faydalanmak konusunda, aynı maddenin 16. maddesi hükmü uyarınca arsa payı oranında hak sahibi olan kat malikinin bu haklarını kira sözleşmesi ile devralan kiracının kullanması mümkündür. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarında da, kiracıların doğrudan kullanım ve faydalanma haklarını ilgilendiren bu konularda dava açabilecekleri kabul edilmektedir. İşyeri niteliğindeki bağımsız bölümü kira sözleşmesi ile kullanmakta olan kişinin binanın bağımsız bölümüne tavan, taban ve yan duvarlar ile bağlantılı ortak yerlerinde uygun bir yere tanıtıcı nitelikte tabela asmasında her iş sahibi gibi doğal hakkıdır. Somut olayda da davacının tabela asmasına imkan verilmesini istediği cepheler icarında bulunan bağımsız bölümün tavan betonunun uzantısında olup bağlantı mevcuttur. Açıklanan bu yasal ve fiili durum karşısında mahkemece davacının tabelasını dükkanın üstündeki dış cephelere davalı ile eşit şartlarda asıp kullanmasını mümkün kılacak bir çözüm için bilirkişiden raporu alınıp bunun sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddi yolunda hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir. SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nin 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine 4.6.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi. yukarıdaki karar bilginize sunulmuştur
22.02.2017 - Ahmet KARAGÖNLÜ
Site içindeki sığınakları boşalttık yalnız boşaltmayan kat malikine noterden tahliye için ihtar çektik noter masrafını bu kat malikindenmi almamız lazım yoksa site hesabından ödenmesimi lazım tşk ederim
Sayın Terekeme Kat malikleri kurulu kararlarınız esas olmak üzere bu masrafın yapılmasına neden olan kişiden bu masrafı talep etmenizde hukuken engel bulunmamaktadır.
22.02.2017 - Osman terekeme
e yönetici vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkur ederim. Anlayamadığım hususu tekrar sormak istiyorum. A,B,C blok tan B blok yönetici site yöneticisidir. Site yöneticisi istifa ediyor. İstifanın kabulu, yöneticinin ibrası ve yeni yöneticinin seçimi için 120 daireden oluşan kat maliklerinin tamamına olağanüstü toplayıp mı karar alınmalı? Yoksa Site yöneticisi yardımcıları ve denetçilerden oluşan site yönetimi yine 15 gün öncesinden haber verilerek toplanması sonucunda mı karar alınmalı? Bu konularda yardımcı olabilirseniz sevinirim. şimdiden teşekkur ederim.
Sayın Arık Site yönetim planınız gereği blok yöneticileri seçimi hangi usulle toplantı yapılmakta ise ona göre işlem yapılmalıdır.
22.02.2017 - Aziz ARIK
Merhabalar 64 dairelik bir sitede iskan izni ve kat mülkiyeti tapuları alınmış olup, sadece 20 dairede fiilen oturulmaktadır. 44 daire ise boştur. Yani bağımsız bölümlerin üçte biri fiilen kullanılmakta iken, fiilen oturan bu 20 daire malikinin katılımıyla yönetim oluşturulmuş, yakıt ve aidat bedeli belirlemiştir. Bu durumda boş kat maliklerinden yakıt ve aidat bedeli talep edilebilir mi ? Cevap için şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılarımla... Murat Demirkan.
Sayın Demirkan Kat mülkiyeti tesis edilen binalarda filli kullanım esasına bakılmaksızın uygulanacak yasa kat mülkiyeti yasasıdır.Bu yasa kapsamında 20.madde gereği tüm bağımsız bölümler bina giderlerine katılmak zorundadır.Ödeme yapmayan kişiler hakkında icra işlemi başlatılması gerekmektedir.
22.02.2017 - Murat Demirkan
5 katlı Apartmanda 8adet 3+1 4 adet 1+1 var 1+1lerin apartman giderlerine katılımı nasıl olmalı 1+1daireler 3+1lerin yarısı bölünerek yapılmış
Sayın Uyan Bina yönetim planınızda farklı bir gider paylaşım esası belirlenmişse bunu esas almalısınız. Böyle bir belirleme yoksa KMK 20.madde gereği kapıcı giderleri eşit diğer tüm giderler ise kat malikleri arasında arsa payı oranında pay edilmelidir.
22.02.2017 - Ali uyan
Merhabalar ben 15 daireden olusan bir apartmandan kot 1 den ev aldim evimin alti kapali sığınak yani bina sakinleri ıvır zıvır koyuyor malum alttan evime baya bi soguk geliyor kombiyi 55 derecede yakmama ramen evim serin yoneticiyle konussam acaba alta isi yalitim strafor yaptirirlarmi sonucta cati akinca bizde para oduycez bilgilendirirseniz sevinirim tesekkurler
Sayın Aygun KMK 42.madde gereği kat maliklerinin sayı ve arsa payı coğunluğu ile karar alınması halinde binada ısı yalıtımı yapılabilir ve giderleri kat malikleri arasında arsa payı oranında pay edilir.
20.02.2017 - Samet aygun
Merhabalar toplu yapı kapsamında ve blok niteliği taşıyan yapilasmalarda,blok yöneticilerinden oluşan temsilciler kurulu kararlarınkararlarına lar malikleri kayıtsız şartsız uymak zorunda midir? Birde bu kurul aldığı kararları her bir kat malikine ayrı ayrı teblig edip duyurmak zorunda midir
Sayın Sayan Sorularınız hakkında site yönetim planınız incelemeniz gerekmektedir. Blok yöneticilerin görev ve yetkileri , kararların duyuru şekli yönetim planında belirlenmiltir ve bu plan tüm malik ve sakinleri bağlamaktadır.
20.02.2017 - Mehmet SAYAN
Merhaba. Sitemiz 7 bloklu ve 3 ayrı kazan ile ısınıyor. a b ve c blokları 1 kazan d ve e blokları 1 kazan. f ve g blokları ise 1 kazan tarafından ısıtılıyor. faturalarida bayağı farklı geliyor. Bu kazanların faturası toplanıp siteye mi bölünür ya da bloklar bağlı oldukları kazanın faturasını mı öder.tesekkurler...
Sayın Vural Site yönetim planınızda özel bir düzenleme yoksa KMK 20.madde gereği ısınma giderlerine toplam değer üzerinden her kat maliki kendi arsa payı oranında iştirak etmek durumundadır.
19.02.2017 - Murat vural