Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.Selamlar yöneticimiz şahsi meselesi yüzünden kapıcımızı işten çıkarmak istiyor 40 dairelik bi siteyiz kaç daire imzası toplamamız gerekir teşekkürler
Sayın Yücesoy Kat malikleri kurulunca görevliyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi yöneticiye verilmemişse kat malikkeri oy çokluğu ile bu kararı almalıdır.
24.10.2016 - semra yücesoy
Eylül ayında kalorifer kazanının tamirinden bir sonuç alamadık. site yönetimi kazanların değiştirme yetkisine sahip midir? Yoksa olağanüstü genel kurul çağrısı mı yapmalıdır?
Ssayın Sev KMK 35.madde gereği,"Yöneticinin görevleri, yönetim plânında belirtilir; yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür: a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi; b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunmasI bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması; c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması; e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması; f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü; g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması; h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması; i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi; j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması; k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması. l) (Ek: 6645 - 4.4.2015 / m.82) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi. (Ek fıkra: 6645 - 4.4.2015 / m.82) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur." görev ifa eden yöneticiye bu konuda kat malikleri kurulunca verilen görev ve yetkileride dikkate almalısınız.
23.10.2016 - ali sev
Merhaba.12 dairelik bir apartmanda 3 kiracıyiz . Apartman bir kişiye ait. Diğer 9 daire boş. Bu daireleri kiraya vermiyor. Satmaya çalışıyor. . Asansör ve merdiven ışıklarının faturasinaı bu 9 daire boş ben kullanmıyorum diyerek ortak olmak istemiyor. Faturayı 12 ye bolecegiz. Mülk sahibi dahil 4 e mi bolecegiz..
Sayın Özmen KMK 20.madde gereği,"Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) ", güçlendirme" ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. (Değişik 2. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür." binanızda kat mülkiyeti tesis edilmiş ise her bağımısz bölüm maliki bina giderlerinden sorumludur.
22.10.2016 - Şenol özmen
Öncelikle iyi günler. Şöyle bir sorum olacak. Sitede kalıyorum, Bloğun biri 135 m. kare, diğeri 150 m.kare. Ancak kömürle ısınan peteklerin ölçüsü ve sayısı aynı. Kömür parası dağılımı nasıl olacak? Aynı mı farklı mı Teşekkürler
Sayın Tekmen KMK 20.madde gereği "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) ", güçlendirme" ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. (Değişik 2. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür." bina yönetim planınızda farklı bir paylaşım şekli yoksa arsa payınız oranında ısınma giderlerine katılmanız gerekir.
22.10.2016 - Beytullah TEKMEN
yönetici istifa ederse yönetici yardımcısı göreve devam edermi
Sayın Işıdan Kat maliklerince seçilen yönetici istifa ederse kat maliklerini olağanüstü toplantıya davet ederek istifasını sunmalı kurula hesap vermeli ve yeni yönetici seçimi yapılmalıdır.
22.10.2016 - cemil ışıdan
Merhaba lar sizlere sorun su olacak sitede denetim kurulu yönetim harcamalarını denetlememisse yonetim site temsilciler kurulundan yetki almadan her işini yapmışsa işletme planı ve bütçesi olmadan isleri yurutmusse ortada hic bir olumlu mali tablo ya ilişkin rapor yoksa yeni yönetim hesaplarla ilgili hususlarda nasıl bir yol izlemeli
Sayın Aydın Yönetim ve denetim kurulu raporlarını ibra etmeyerek Sulh hukuk mahkemesinde dava açma hakkınızı kullanmalısınız.
19.10.2016 - Ercan Aydın
iyi çalışmalar hemen konuya girmek istiyorum geçen yıl çift katlı dairenin en üst 4. katı aldık kış gelesiye kadar sorun yoktu yağmurlar başlayınca ev aktı ve karşı daireninde akmış yönetici seçildi karar defterinde yazıldı fakat diğer apartman sakinleri biz daha önce bu çatıyı çok yaptırdık yaptıramayız para veremeyiz dedi bu sene kış geliyor hiç kimseden ses soluk yok doğaz gaz borusu döşeteceklermiş bizim çatı kalacak hiç kimsede korku yok sanırım gidin mahkemeye başvurun diye konuşuyorlar lütfen yardımcı olabilirmisiniz nasıl yol izleyebiliriz bu aradaa evi kredi ile aldığımız için sigortalı acaba onunla ilgili birşey yapılabilir mi?
Sayın Şşajin KMK 19.madde "Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. " gereği uzlaşarak çözüm yolu bulma olanağınız yoksa sulh hukuk mahkemesinde dava açmalısınız.
19.10.2016 - MÜJDE ŞAHİN
1+1 ile 2+1 aynı oranda kömür parası öder
Sayın Balık KMK 20.madde "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) ", güçlendirme" ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz." gereği bina yönetim planınızda farklı bir gider paylaşım esası belrlenmemişse tapudan temin edilecek arsa payınız oranında ısınma giderlerine katılmanız gerekir.
18.10.2016 - fevzi balık
Merhabalar.Arsa paylari farkli 10 dairelik bir apartmanda oturuyorum.Toplanti icin gidilen bir cafede icilen kahveler bile arsa payi dahilinde bolunmekte.Buna ve bunun gibi herkes gibi ayni oranda kullandigim giderleri arsa payi yerine esit boldurebilirmiyim?Ne yapmam gerekiyor?
Sayın Kocataş KMK 20.madde gereği,"Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) ", güçlendirme" ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz." bina giderleri pay edlmek durumundadır.Konu hakkında bina yönetim planınızı da incelemelisiniz. Bu konuda değilşiklik için yönetim planını değiştimeniz gerekir onun için ise KMK 28.madde "Yönetim plânı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim plânı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim plânında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır. (Değişik 3.fıkra: 2814 - 13.4.1983) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır. Yönetim plânı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. Yönetim plânının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, katmülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim plânına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır." gereği karar alınmalıdır.
17.10.2016 - Banu kocataş
3 kisilik yonetim kurulu istifa etti simdi istifa eden arkadaslar denetim kurulu icin aday olabilirmi?
Sayın Yıldırım Yapacağınız kat malikleri kurulu toplantısında bu gündem maddelerini ekleyerek yeni seçim yapabilirsiiz ve eski yöneticilerin denetçi olamsını emgelleyen hukuki bir durum sözkonus değildir.
17.10.2016 - Abdullah yildirim