Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.30 daireden olusan bir apartmanda oturuyorum.Ortak su gideri olarak belli bir miktar yonetici tarafından istenildi.Apartman yönetim planı mevcut değil.Gideri hesapların daire sayısına göre hesaplanmış.Kendisine kisi sayısına göre hesaplaması gerektiğini söyledim.Ama hala düzeltme yapılmadı.Yonetime vermek üzere bir yazılı bir belge vermek istiyorum.nadil bir dilekçe hazırlayabilir.
Sayın Şenel KMK 20.madde gereği, "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür." bina yönetm planınızda farklı bir gider paylaşımı belirlenmemişse yasa maddesi yukarıda verilmiştir.
28.07.2015 - Yasemin Şenel
Merhaba ben bahçe katı olan bi apartmanda oturmaktayım orası sadece bize ait bu ev sahibi tarafındanda belirtilmiştir.ancak bina sakinlerinden biri izinsiz bahçeme girip çiçek ekmiştir bunun cezası nedir
Sayın Şişman Bbelediyeden alacapınız bilgi gereği bna ortak alanlarınızı tespit etmelisiniz. Bahçe şayet ortak alan ise tüm kat maliklerinin müşterek mülküdür, diğer malik ve sakinlerce kullanımı engellenemez, ev sahibinin size verdiği taahhüt bir anlam taşımaz.
27.07.2015 - Sultan şişman
Sayın yönetici iyi çalışmalar. Apartmanda son 3 toplantıdır güneş enerjisi kullanmak istedigimi,bu yönde magdur olduğumu soylememe rağmen hala kullanmama izin verilmiyor. 16 dairenin 7 si kullanıyor diğerleri kullanamıyor. Bu hususta izlenecek yol nedir. İkinci sorum aidatlar ve apartman demir baş masraflari arsa payı uzerindenmi verilir.. Tesekkur ederim
Sayın Aydın KMK 20.madde gereği, "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür." bina yönetm planınızda farklı bir gider paylaşımı belirlenmemişse yasa maddesi yukarıda verilmiştir. Güneş enerjisi ile ilgili olarak ise T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİ E. 2006/8031,K. 2006/7463,T. 9.10.2006 • ORTAK GİDER ALACAĞI ( Çatıdaki Güneş Enerjisi Sisteminin Sökülerek Çatı Yapım Giderinin Arsa Payı Oranında Tahsili - Çatıda Yapılan Değişikliğin Onaylı Mimari Projeye Uygun Olup Olmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği • ANATAŞINMAZIN MİMARİ PROJESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Tüm Bağımsız Bölüm Maliklerinin Değişikliğe Onay Vermeleri Gereği - Kat Maliklerinin Ana taşınmazın Mimari Durumu ve Sağlamlığını Korumakla Yükümlü Oldukları Tüm Maliklerin Rızası Olmadıkça Ortak Alanlarda Değişiklik Yapılamayacağı ) • GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISINMA SİSTEMİNİN TESİSİ KOŞULLARI ( Sistemin Bağımsız Bölümün Arasa Paylarına İsabet Eden Alanı Aşmaması Gereği - Çatıda Bütün Bağımsız Bölümlere Yetecek Tesis Kurmaya Elverişli Alanın Bulunması ve Yapının Statiğinin Sistemin Kurulmasından Dolayı Zarar Görmemesi Gereği ) • ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE TESİS VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Tüm Kat Maliklerinin Yazılı Onayı Alınmadıkça Gerçekleştirilemeyeceği - Teknik Koşullarına Uygun Olmak Koşuluyla Projesine Uygun Olmasa da Kat Mülkiyetli Binanın Çatı veya Terasına Güneş Enerjisi Sistemi Kurulmasına İzin Verilebileceği ) • YOKSUN KALINAN KİRA GELİRİ ( Terastan Yağmur Sularının Akması Nedeniyle Bağımsız Bölümdeki Kiracının Çıkması Nedeniyle Mahrum Kalınan Kira Gelirinin Tahsili - Bağımsız Bölüm Maliklerine Yüklenebilecek Bir Kusur Bulunmadığından Davanın Reddi Gereği ) 634/m. 16, 19 ÖZET: Çatı ve benzeri ortak yerlerinde güneş enerjisi ile ısınma sisteminin tesisine izin verilebilmesi için çatıda veya terasta kurulacak güneş enerji sisteminin kaplayacağı alanın kat malikinin bağımsız bölümünün arsa payına isabet edecek alanı aşmaması, çatıda bu iş için ana yapıdaki bütün bağımsız bölümlere yetecek kadar -tesis kurmaya elverişli- alanın mevcut olması, bütün bağımsız bölümlerin bu sistemi kurması halinde ana yapının statiğinin zarar görmemesi ana koşulları ve sistemin çatıda uygun konumda bir yere bağımsız bölümlere zarar verilmemesi için teknik bütün önlemler alınmak suretiyle monte edilmesi aranmaktadır.'' karar bilginize sunulmuştur. Güneş enerjisi için de bina yönetim planınız da kesin bir yasaklama olup olmadığını incelemelisiniz.
27.07.2015 - Bekir aydın
bir önceki sorumdaki esas durum aslında şudur denetici toplantı yer saat ve gündemi belirleyerek imza toplamaktadır ve buradaki maddelerden biri yöneticinin (benim) değiştirilmesidir. bu mümkün müdür (sene başında seçilen yöneticinin ağustos ayında değiştirilmesi)?
Kat malikleri kurulu kararı ile yönetici seçimi her zaman yenilenebilir.
27.07.2015 - bruce col
iyi günler. kmk'da olağanüstü genel kurul yapılması ile denetici isteğiyle de yapılır yazıyor. diyelim ki denetici kendi başına 1/3 sayıda imza taahütü ile toplantı şu gün saattedir diye bir belge topladı ve bunu yöneticiye sunmadan yaptı. bu toplantı geçerli midir yöneticinin mi belirlemesi gerekir
Olağanüstü toplantı talebi yöneticiye iletilir, toplantıyı düzenleyecek olan yöneticidir,şayet yönetici toplantı düzenlemez ise bu durumda yargı yoluna gidilmelidir.
27.07.2015 - bruce col
4 blok 60 daireye kapıcı kanunen gerekli midir.
Sayın Yaktı Binalarda kapıcı çalıştırma hususunda yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kat malikleri kurulu olarak oy çokluğu ile bu konuda karar alınablir.
26.07.2015 - nurten yaktı
Selamlar 4er kat olmak üzere 8 daireli çift daire binanın 4.katında oturmaktayım çatım akıyor evim sigortalı başvurdum exper geldi yalıtım yetersizliği deyip sadece 500tl ödedi kar ağırlığı kapsamına alınsa masrafın çoğunu odeyeceklerdi bu yıl kar yağışı fazla oldugundan catıda kiremitler bile uçtu oluklarda ve kenar duvsrlarda kırılmalar oldu kar ağırlıgı kapsamına alınması için ne yspabilirim birde komsular çatıyı yaptırmaya yanasmıyor ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler.
Sayın Aksoy Çatı, ana taşınmazın mutlak ortak alanıdır. Bu nedenle çatı giderlerine tüm malikler katılmalıdır. KMK 19.madde gereği ''Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. '' Sulh Hukuk Mahkemesi kanalı ile tespit yaptırarak sorununuzu çözme olanağınız bulunmaktadır.
26.07.2015 - Muammer aksoy
Merhaba ben apartman girişinde oturuyorum üst katımız sakinleri çok ses yapıyorlar gün içi gece boyu bunu kısıtlamak için bir kanunumuz varmı veya bir yasamız ne yapabilirim yardıma çok ihtiyacım var şimdiden çok teşekkür ederim
Sayın Kenç KMK 18.madde gereği, "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri veortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur." Zabıta birimlerine şikayette bulunabilir yada Sulh Hukuk mahkemesinde dava açablirsiniz.
26.07.2015 - hatice kenç
iyi günler diliyorum ben bir kiracıyım apartmanım da elektirik arızasıyla apartmanın tüm elektrik tesisatı değişmiş değişen bu tesisatın parasını kiracılardan da tahsil etmek istiyorlar. kanunda böyle bir yasa var mıdır? yardımcı olursanız sevinirim
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.ve 22.maddeler bina gidelrlerinin tamamından evsahibi ve kiracının müşterek sorumlu olduğu düzenlemesini içerir.Uygulamada demirbaş giderleri evsahibinden kullanımdan kaynaklanan giderler ise kiracıdan alınmaktadır, ancak kira sözleşmenizdeki düzenlemeleri de dikkate almalısınız.
22.07.2015 - SEDA A
Merhaba, 10 daireli bir apartmanın yöneticiliğine 10 Kasım 2013 te gıyabıma alınan bir kararla başladım. Bana seçerlerken her daire sırayla yapacak dendi ben de 10 KAsım 2014 e kadar yaptım. Fakat yöneticiliği devretmek istemem rağmen sıradaki kat maliki yurt dışında, bir sonraki kat maliki de almak istememesinden dolayı tekrar üstlenmek durumunda kaldım. Fakat işlerimden dolayı yürütemedim ve 26 KAsım 2014 de noter kanalıyla istifa ettim (Tüm kat maliklerine iadeli taahhütlü olarak gönderdim). O gün bugündür bazı kat maliklerinin diğer malikler üzerindeki baskısı nedeniyle yönetici seçemediler. Bana da istifa etmem rağmen baskı kurmaya çalıştılar. Ben de bunaldığım için evimi 20 Şubat 2015 itibariyle sattım. Bu durumda ne yapmam lazım? Hem sıramı 1 sene yöneticilik görevimi yaparak yerine getirdim. Noter yoluyla istifamı verdim. Hem de evimi sattım şu anda kat maliki bile değilim. Ayrıca evimi sattığım kat malikine tüm yönetim evraklarını ve defterleri verdim. Sulh Hukuka gitmeli miyim? Sorumluluklarım nelerdir lütfen bilgilendirebilir misiniz? Teşekkürler, iyi çalışmalar, Alper TAŞ
Sayın Taş İstifanızı Noter kanalı ile bildirmiş olmanız uygun bir işlem olmakla birlikte evrakların tesliminn seçim olmadan bir kişiye teslim etmeniz size sıkıntı yaratabilir ( kaybolma yada tahribat olursa ).Belgelerin teslimini de yazılı ve imzali şekle getirmeniz yararlı olacaktır.
22.07.2015 - Alper TAŞ