Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.Merhabalar Binamızda 1-mantolama 2- çatı tamiri yapılmaktadır . arsa payı nasıl hesaplanır ? örneğin tapumuzda arsa payı oranı hanesinde 42/629 yazıyor . binamız 15 dairelidir . bazıları 2+1 ve bazıları 3+1 dir . adaletli ve hukuka göre ücret dağılımını nasıl yapabiliriz ? arsa payı oranı nasıl hesaplanır ? saygı ile Hüseyin Seyednejad 05325102929
Sayın Hüseyin Arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken, ana yapının veya yapıların bulunduğu parsel arsasından bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında, (değerleme oranında) arsadan pay verilmesidir. Arsa payı bağımsız bölümlerin sayısına bölünerek eşit pay verilmeyeceği gibi bağımsız bölümlerin büyüklüklerine yani metrekarelerine göre de pay verilmemelidir.Arsa payı hesabında yanlışlık olduğunu düşünmekte iseniz dava açma hakkınız bulunmaktadır.
27.07.2016 - Hüseyin Seyednejad
6katli bir binada oturuyoruz .asansör yeni uygulamalara göre takılması gerekiyormuş konusuldu ama 1-2katlar katılmak istemiyor ücret odemiyorlar 4daire yaptirsin diyorlar.1.kat dairesini satılık çıkardı ama daha satmadı 2.katta seneye satmayı düşündüğünü söylüyor.böylelikle yapım ücretlerine katilmayabilirlermi.yoksa ödemek zorundalarmi 4daire hemfikir digerleri uymak zorundami
Sayın Aslan Bina mimari projenizde yer almayan bir asansör yapımı KMK 42.madde gereği,"Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir." yapılabilir. Mimari projede yer almakta ise tüm malikler yararlanmasalar dahi katılmak zorundadır.
26.07.2016 - Bahar aslan
Merhabalar Biz giriş katında oturmaktayız.Apartmanın bulundugumuz tarafındaki mutfak gideri tıkalı(toplamda 5 mutfak ),gider borusuda bizim dairenin içinden geçip apartmanın diğer tarafından kanalizasyona verilmekte.Yukarıdan fazla su kullanıldıgında su bizim lavabodan çıkıyor. Biz bunu yaptırmak istiyoruz ancak apartmandakiler ödeme yapmak istemiyor.Yapılacak işlem bizim mutfagın altından geçen ortak giderin yenilenmesi. Bunun için nasıl bir yol izlemeliyiz ? Masrafların apartmandan karşılanması için onları nasıl zorlayabiliriz veya hukuki olarak neler yapabiliriz? Şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Sayın Cebiroğlu KMK 19.madde gereği,"Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz." uzlaşma olanağınız yoksa mahkeme kanalı ile bir tespit yaptırmalı yönetime tebliğ etmeli ve sorununuzu hukuki yolla çözmelisiniz.
26.07.2016 - Umut Cebiroğlu
Merhaba 16 daırelık bır apartmanın 3 daıresı bıze aıt.2012 yılından berı yonetıcı bıze hesap vermıyor.toplantılarda ev sahıplerı olmadan kıracılarla karar alınıyor.kararları gormuyoruz.apartmanda oturan sahsın kırdıgı asansor kapı ucretını mıllete asansor arıza yaptı dıyerek parasını topluyor.yanlış makbuz kesıyor.bankaya hesap bıle actırmıyor.kımsede sesını çıkarmıyor.bız soruncada herkez memnun sıze ne oluyor dıye uste cıkıyor.yonetıcı ucretı almıyor dıye mıllet sevıncınden kasa hesabını sormuyor.oysakı ısını duzgun yapsın ucretını alsın.bırde yaslı olunca konusmak mumkun degıl.bu suçları savcıya beyan etsem neler olur.sonucta bende bekarım karsılasmadım boyle seyle..sankı dag basında ev gıbı yonetıyor.sankı mudur sanırsınız.daha çoook yanlış ıslerıde var.hepsını yazayımmı.gercekten ıyı olacak bır cvp beklıyorum tesekurler.
Sayın Yurdagül KMK 35.madde gereği,"Yöneticinin görevleri, yönetim plânında belirtilir; yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür: a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi; b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunmasI bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması; c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması; e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması; f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü; g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması; h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması; i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi; j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması; k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması. l) (Ek: 6645 - 4.4.2015 / m.82) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi. (Ek fıkra: 6645 - 4.4.2015 / m.82) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur." görev yapmayan yönetici hakkında yasal işlem başlatabilirsiniz. Ayrıca kat malikleri kurulu ev sahipleirnden oluşur ve karar alma yetkisi evsahiplerinindir. Kiracılar ancak evsahipleri yetki verirse bu toplantılara katılabilir.Alınan kararlar buna göre alınmamışsa KMK 33.madde gereği,"Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. [Bir önceki hali] Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plânına vebunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine görederhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder."kararların iptalini tale edebilirsiniz.
26.07.2016 - Yurdagül
Merhaba, Haziran 2016 da kiraladığım dairemin aidat ve diğer elektrik vs. yi kiracım halen ödemedi. Yöneticimize ihtar çekmesini söyledim ama bunu yazılı olarak mı iletmeliyim. Günün sonunda yöneticinin borç tahsili için zamanında baskı yapmamasının sıkıntısını yaşamak istemiyorum.
Sayın Coşkuner Yönetime yazılı bildirimde bulunmanız yararlı olacaktır. Ancak KMK 20.ve 22.maddeler gereği bina giderlerinin esas sorumlusu ev sahibidir. Kiracı ev sahibi ile birlikte müştereken sorumludur.KMK 22.madde,"Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur."
26.07.2016 - alper coşkuner
Mrb 1.5 ay önce 4 katlı binanın 2 nci katında bir daire aldım ancak alt katımda problemli bir dul kadın yaşıyor sıkıntılı birisi bana evi satan adamda karşı dairemde oturuyor hemde yönetici ancak ne apartman sorununa karışıyor nede alt katımdakinin problemini bana söyleme zahmetine zamanında girmedi şimdi olay söyle ki eve yerleştik yerleşeli çocuklarınız ses yapmasın bebeğiniz ağlamasın sesinizi duymayım gündüz ben yatarken süpürge çalıştırmayın dedi sonra kendisi kapıları çarpıp müziğin sesini sonuna kadar açtı bide eve gelip tehdit etti etti sizi burda barındırmam diyerek mahkemeye gidin polisede gidin bana vız gelir dedi haklı her türlü iftirayı atacak birisi en son dün 4 kattaki komşu bahçeye yünlerini sermiş önce komşuların yününü ıslatmış sonra ekmek ufağı atıp bizim yaptığımızı söyleyerek 4 kattakileri bize kizdirdi onlarda gelip sizi burda barındırmayız dedi şimdi ben ne zorlukla aldığım evimi tekrar satayım mı yoksa bunların ezmesine razımı geleyim. bunaldım artık.
Sayın Kekeç KMK 18.madde gereği"Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri veortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur."dava ve şikayet hakkınızı kullanmanız mümkündür.
25.07.2016 - zekeriya kekeç
Merhaba 2 katlı binanın 2. Katında oturuyorum. Zeminden çatıya kadar merdiven mermerleri ve çatı teras tüm yalıtım şap ve seramikleri ve çatı parapet duvarı yapımı üstüne mermer yapımı buraların iç ve dış sıva ve boyalarının hepsini ben yaptırdım alt kattaki kişiden ortak alan olduğundan masrafa ortaksın yarı parasını talep ettim ancak ödeme yapmadı 9 sene oldu nereye hangi mahkemeye başvurmalıyım. Teşekkür ederim.
Ssayın Bilmez Elinizdeki belgelerle birlikte hukuki süreç başlatmanız gerekmektdir.
25.07.2016 - Taner Bilmez
Sayın Yetkili Rahmetli babamızdan kalma bir dükkanımız olduğunu öğrendik. Tapu üzerinde yalnız onun ismi yazıyor. Ancak sorduğumuzda akrabalarla birlikte 12 ortaklı bir dükkan olduğu ortaya çıkıyor. Sanıyorum uzun yıllar unutulmuş ve ilgilenilmemiş olduğu için apartman izinsiz ve hiçbir ücret ödemeksizin dükkanımızın bir bölümünü kapıcı dairesine katmış, diğer bölümünü de ortak alan olarak toplantı salonu yaparak kullanmış. Bu süre zarfında dükkan vergisi tarafımızca ödenmiş. Dükkanımızı satmak ve ortaklara paylarını verebilmek için apartman yönetiminin dükkanımızı eski haline getirerek bize teslim etmesini istiyoruz. Ancak nereye başvurulur ve nasıl bir yol izlenir bilemiyoruz. (ayrıca ortaklar farklı illerde olduğu için dükkanın bulunduğu şehirdeki bir ortağın işlemi yürütme olanağı var mıdır?) Bu konuda yapmamız gerekenlerle ilgili sizden bilgi almak istiyoruz. Saygılarımızla,
Sayın Kayan Hissedarlardan birinin dava açarak mülkiyet hakkına yapılan tecavüzün önlenmesini talep etmesi gerekmektedir. Bir avukattan yardım almanız yararlı olacaktır.
25.07.2016 - Tuba Kayan
Binamız yeni olduğu için aidat harici 100 tl toplamaya oy birliğiyle karar vedik ancak bir daire satacağım diye parayı ödemedi ve 2ay sonra sattı yeni alan kişide ödemek istemiyor ne yapmamız gerekiyor.teşekkür ederim
Sayın Karabenli Mülkiyet hakkının sonucu olarak kişi malik olduğu dönem itibariyle borç ve hakların sorumlusu olur. Satan kişi hakkında yasal işlem başlatmalısınız.
24.07.2016 - celal karabenli
Merhaba 5 katlı binanın 5.katinda oturuyorum ve su çok tanziksiz akıyor hidrofobik takılması gerekiyor masrafı ortak olur mu yoksa özel kendim mi yaptıracağım teşekkür ederim
Sayın Çalışkan Binanıza böyle bir iyileştirme yapılması için kat malikleri kurulu kararı alınmalıdır. Aksi halde ortak alanlarda bir tesis eklenti yapmanız mümkün değildir.
24.07.2016 - Süleyman çalışkan