Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.8bloklu bir sitede oturuyoruz her bloğun asansör tamir masrafı farklı mesala biri 5 bin biri 9 bin bunun gibi herbirinin masrafı farklı şimdi her blok masrafını kendimi öder yoksa hepsinin masrafı toplanıp ortak mı ödenir
Sayın Altay Site yönetim planınızı incelemelisiniz. Ortak bir bütçeniz varsa tek bir hesap şeklinde hareket etmekte iseniz müşterek blok bazında giderleri ayırmakta iseniz her blok ayrı ayrı ödeme yapar. KMK 72.madde "Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçındaki kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır. Blok kat malikleri, toplu yapı temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararları, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır. Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar."
26.01.2015 - musa altay
Merhaba biz 5 katlı 10 daireli bi apatmanın ikinci katında oturuyoruz bizim ısınma aracımız sobadır ben 3 gündür sobamı yakamıyorum bacam dolmuş çekmiyor sobayı ve boruları temizledik ama bize apartman sakinleri çatıya çıkıp bacayı temizlememize izin vermediler herkesin bacası bölüm halinde ayrı ayrı ama bacamıza zarar verirsiniz kiremitleri kırarsınız diye çatıya çıkartmıyorlar kavga ettiler bizimle ama kendileri soba yakıyorlar çatıya çıkıyorlar bizi çıkartmıyorlar her ne istedilerse yaptık şimdiye kadar ama bundan sonra hiçbir kurallarına kulak asmıyacagım ben iki çocugumla bu sogukta pattaniye altına girip yemek yiyorum kızım hasta oldu nereye şikayet edebilirim nasıl yardımcı olurlar bana lütfen yardım edin çok acillll.......
Sayın Uğur KMK 23.madde, " Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.11) "ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler" için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar. Anagayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar." 16.madde, "Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibiyerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payıile oranlıdır." Güvenliğiniz için bacanın temizlenmesi elzem olup bu konuda Belediyeye şikayette bulunabilir yada dava açabilirsiniz.
26.01.2015 - Gül Uğur
21.01.2015 - SALİM TÜMOĞLU Sayın avukatım öncelikle zaman ayırıp yanıt verdiğiniz teşekkür ederim.Kabul oyu kullanmayan sakinin kararın iptali için bir süresi varmıdır.Belirli bir süreç geçtikten sonra karar geçerli olurmu. tüm sakinlerin bilfiil oylamaya kabul oyuyla katılmadıklarından dolayı karar yok hükmündemi olur.Saygılarımla.
Sayın Tümoğlu KMK 33.madde gereği, "Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. [Bir önceki hali] Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plânına vebunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine görederhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder." dava açma hakkınızı kullanablirsiniz.
26.01.2015 - SALİM TÜMOĞLU
Apartmanımız 40 daireli 21'den fazla gelen oldu ben Divan Başkanı seçildim, ilerleyen zamanda yapılan konuşmalar ve itirazlardan sonra yönetici "ben yönetici olmak istemiyorum" dedi. Bir kaç kişiye teklif edildi (bana da) kabul etmedik. Bu sefer her daire sırayla yöneticilik yapacak denildi ve sıra bende olduğundan ben oy çokluğu ile seçildim. sıra aidatları artırıp artırmamak konusuna geldiğinde (tartışmalar oldu) ben yönetimdeyken ilk işim çok sıkıntı çektiğimiz bu konuda bir Avukat tutacağım dedim. Borcu olan dairelerden birinin sahibi "eski yönetici ne güzel yönetiyordu gelin yine onu seçelim" dedi. İtirazlar oldu ben de itiraz ettim olmaz dedim, ya bir eski yöneticiye tekrar soralım dediler bu sefer eski yönetici ben yönetici olmak istiyordum dedi, o zaman kim yönetici olmak ister dediler eski yönetici elini kaldırınca bu olacak şey değil benim yetişme kültürümde böyle bir şey yok dedim ve toplantı salonunu terk ettim, çıkarken de bir daha toplantılara katılmayacağım dedim. Bu olay 25 Ocak 15'de oldu. Ne yaptılar bilmiyorum. Sorum şu: Ben yönetici seçilmişken (bu arada çok kat maliki gitmişti) giden kat malikleri olmadığı halde eski yönetici tekrar yönetici olarak seçilebilir mi? Çok teşekkür ederim, selamlarımla.
Sayın Derman KMK 34.madde gereği yönetici kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Yani binanızdaki tüm maliklerin yarıdan 1 fazlasının oyu alınmış olmalıdır. Aksi durumda yada sizinki gibi toplantının usulsüz işlemesi halinde alınan kararların iptali için Sulh Hukuk mahkemesinde dava açmalısınız.Dava açarak iptal edilmez yada kat malikleri toplanarak yeni bir karar almaz ise alınan kararlar geçerl sayılacaktır.
26.01.2015 - Tekin Emrullah Derman
19 daireli bir apartmanda daire sahibiyim.bugün yapılan toplantıda 17 daire sahibi hazır bulunduk.9 dairenin sahiplerinin ortak kararı ile 8 daire itiraz etmesine ve ödeme gücü olmadığını belirtmesine rağmen apartman merdiven ve sahanlıklarının dekoratif olarak daha güzel görünmesi için hiçbir kusur ve ihtiyaç olmamasına rağmen taşların sökülüp yeni seramik yada mermer döşenmesi kararı aldılar.çok mağdurum.lütfen yardım edın.ödeme gücüm yok nasıl bir yol izlemeliyim.nereye başvuracağım.şimdiden teşekkürler...
Sayın Güven Alınan karar hukuken geçerli bir karardır. Ancak KMK 33.madde gereği, "Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir" dava açmanız mümkün olup sonucu değiştireceğini sanmamaktayız.
25.01.2015 - REVNAK GÜVEN
15/06/2014 tarihinde 154 (104 daire+50 iş yeri= dört bloktan oluşuyor) bağımsız bölümü olan siteye yönetici seçildim(bir yardımcım birde sayman var).sitemize kat malikleri genel kurlu kararıyla çevre düzenlemesi yapıldı.Yapılan işlerin ödemesi taksitli olarak yapılıyor.bazı kat malikleri ödemelerini vaktinde veya hiç yapmadıkları için ödemelerde çok sıkıntı yaşıyorum.Alacaklılar tarafından sözlü saldrıya uğruyorum ve çok rahatsız ediliyorum.ödeme yapmayan kat maliklerini aidatın tahsilatı için avukata verdiğim için bu kişilerdende aşırı derecede sözlü saldırıya uğruyorum.Avukata vermeme rağmen bir çoğu hala ödeme yapmadı. Aile huzurum kalmadı.sürekli rahatsız ediliyorum.sağlığım bozuldu.Genel kurulu toplantıya çaırıp saymanla birlikte istifamızı genel kurula sunduk ama bir yılı tamamlayacaksınızdiyerek kabul etmediler.Diğer yardımcı istifa etmiyor ama yönetici olmayıda kabul etmiyor.Başka siteye yönetici olarak kimse adayda olmak istemiyor.istifa konusunda nasıl bir yol izlemeliyim.Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Sayın Akar Yöneticliği ileride hukuken sorun yaşamamak için devretmek üzere ya yeni bir yönetici seçimi yapmalısınız yada bu seçimi yapamamakta iseniz Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak yönetici tayini istemelisiniz.
23.01.2015 - FATİH AKAR
Merhaba, bazı konularda yardımcı oluyorsunuz tşk.ediyorum.Benim sorum ben yöneticiyim bir sorunla karşı karşıyayım. Bizim apt.da bir daire eylül 2014 ayında satıldı ama esas tapu ve diğer işlemler Ekim 2014 ayında olmuş,Bu arada satan kişi evi ekim ayında boşaltıp giitt. Geçen senelerden ittifakla alınan kararlarda apt.bazı işlemlerin onarımlaran yapılacağına dair maddeler var. bir yıllık ödemelerden sözü geçen ve satan daire sahibi ben daireyi sattım ödemeleri yöneticiye yapmak diyor. daireyi alan kişi ise ben o tarihlerde oturmuyordum ve fişler de benim üzerime düzenlenmediğinden ödemem diyor. Makbuz fişleri satan ve o tarihte oturan kişiye tanzim edilmiştir. Bu durumda borçları kim ödeyecek bana bir bilgi verirmisiniz.iki tarafta ödemem diyor.Kanuni yolu nedir biraz acele ama kusura bakmayın tşk.ler ali Baklacı
Sayın Baklacı Yeni malik tapuda taşınmazı satın aldığı tarihten itibaren borç ve yükümlülüklerin muhatabı olur. Yargı uygulamaları da bu yöndedir.
23.01.2015 - Ali Baklacı
Toplantıda olmayan kat maliki denetçi seçilebilirmi
Sayın Gülsoy KMK 41.madde gereği, "Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. Hesapların denetlenmesi için yönetim plânında belli bir zaman konulmamışsa bu denetim her üç ayda bir yapılır bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir. Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim plânında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir. Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler." denetçi seçlen kişinin kat maliki olması ve görevi kabul etmesi gerekli ve yeterli olup toplantıda bulunmaması seçilmesine engel teşkil etmez.
23.01.2015 - yaşar gülsoy
İyi günler iyi çalışmalar dilerim daha öncede yazdım cevap alamadım iki bloklu ap daire aldım apartmanda giderleri doğal gaz faturası pano filan yok kendi kafalarına göre hesaplayıp yazıp veriyorlar..bide bizim daireler büyük kendilerinki küçük diye bize faturalanmayı fazla yazıyorlar hukuken doğrumu ??
Sayın Yıldız KMK 20.madde gereği, "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) ", güçlendirme" ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. (Değişik 2. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür." bina giderlerine katılmanız gerekmekte olup aksine bir uygulama varsa dava ve şikayet hakkınız bulunmaktadır.
22.01.2015 - Adem Yıldız
aidat borcunu ödemeyen bina sakinine noterden ihtar çekmek için karar defterinde karar alması gerekirmi
Sayın Tarlacı KMK 20.madde gereği, "....Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür...." ödeme yapmayan kişi hakkında yönetici yada kat maliklerinden biri icra takibi yapma hakkına kanunen sahip olup bunun için karar alınmasına, noter ihtarı çekilmesine gerek yoktur.
21.01.2015 - nursel tarlacı